top of page

Областен координационен механизъм по деинституционализация

Актуализирано: 18.10.2021 г.


Областна администрация Стара Загора и Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата”– клон България организира среща на

Областен координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД), на която присъства Соня Пенева, старши социален работник, Кризисен цнетър "Самарянска къща". Бяха обсъдени темите: подобряването на взаимодействието в процеса на предоставяне на грижа за деца от 0-3 години и алтернативи на институционализацията, нови предизвикателства на работата в условия на пандемия, споделени общи добри практики, както и набелязване на нови случаи за общо взаимодействие. В рамките на срещата бяха споделени механизмите за взаимодействие и възможността за подобряване на координацията между всички партньори, участващи в процеса на предоставяне грижа за деца.7 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page