top of page

Обучение "Детска пътека" в Стара Загора


Асоциацията на прокурорите в България организира тридневно обучение в гр. Стара Загора, насочено към подготовка на професионалисти в областта на наказателното право, социалните и административни дейности.  По покана на Асоциацията в обучението участваха Иванка Иванова-Попова, Председател на УС на Сдружение "Самаряни" и Соня Пенева, старши социален работник, Кризисен център "Самарянска къща". В обучението се включиха юристи, съдии, прокурори, следователи, разследващи полицаи, работещи по случаи, свързани с деца, а водещи бяха - Златина Димова, прокурор и Веселина Берова, психолог.  Програмата на обучението включваше представяне на услугата "Детска пътека" за деца пострадали и очевидци, и за деца - извършители, техните права, практиките и   подходите за работа и взаимодействие.  Асоциацията на прокурорите в България, в сътрудничество с Фондация "Развитие на Северозападна България", реализира проект "Детска пътека" (подготовка и въвеждане на детската услуга "Детска пътека" при случаи на деца - свидетели или в риск от насилие), реализиран по програма "Правосъдие", с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия. Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП.

Асоциацията на прокурорите в България организира тридневно обучение в гр. Стара Загора, насочено към подготовка на професионалисти в областта на наказателното право, социалните и административни дейности. По покана на Асоциацията в обучението участваха Иванка Иванова-Попова, Председател на УС на Сдружение "Самаряни" и Соня Пенева, старши социален работник, Кризисен център "Самарянска къща". В обучението се включиха юристи, съдии, прокурори, следователи, разследващи полицаи, работещи по случаи, свързани с деца, а водещи бяха - Златина Димова, прокурор и Веселина Берова, психолог.


Програмата на обучението включваше представяне на услугата "Детска пътека" за деца пострадали и очевидци, и за деца - извършители, техните права, практиките и

Асоциацията на прокурорите в България организира тридневно обучение в гр. Стара Загора, насочено към подготовка на професионалисти в областта на наказателното право, социалните и административни дейности.  По покана на Асоциацията в обучението участваха Иванка Иванова-Попова, Председател на УС на Сдружение "Самаряни" и Соня Пенева, старши социален работник, Кризисен център "Самарянска къща". В обучението се включиха юристи, съдии, прокурори, следователи, разследващи полицаи, работещи по случаи, свързани с деца, а водещи бяха - Златина Димова, прокурор и Веселина Берова, психолог.  Програмата на обучението включваше представяне на услугата "Детска пътека" за деца пострадали и очевидци, и за деца - извършители, техните права, практиките и   подходите за работа и взаимодействие.  Асоциацията на прокурорите в България, в сътрудничество с Фондация "Развитие на Северозападна България", реализира проект "Детска пътека" (подготовка и въвеждане на детската услуга "Детска пътека" при случаи на деца - свидетели или в риск от насилие), реализиран по програма "Правосъдие", с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия. Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП.

подходите за работа и взаимодействие.


Асоциацията на прокурорите в България, в сътрудничество с Фондация "Развитие на

Северозападна България", реализира проект "Детска пътека" (подготовка и въвеждане на детската услуга "Детска пътека" при случаи на деца - свидетели или в риск от насилие), реализиран по програма "Правосъдие", с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия. Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП.
35 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page