top of page

Обучение за специалисти, работещи с пострадали от домашно насилие


На 6.11.2023 г., в гр. Пловдив се състоя обучение на тема „Насилие – реакция и практика при отработване на случаи на насилие. Превенция на насилието, умения за управление на конфликти и преодоляване на различни форми на насилие. Практически умения на специалистите в консултирането“ с водещ Константин Воденичаров - психолог и психотерапевт, организирано от MRG Benefits.

В обучението участва Михаела Георгиева, Психолог в Сдружение "Самаряни".

Участниците в обучението премиват през различните формите на насилие и отражението им върху психиката на потърпевшите. Разгледани са и ролите на различните участници в един насилствен акт - насилник, жертва и спасител, съгласно т. нар. “триъгълник на Карпман”. В хода на дискусията, актуалната тема е - “родителското отчуждение”, което се среща често при деца, живеещи в условия на домашно насилие. Особено внимание се обръща върху защитните механизми, които се активират в психиката на жертвите.

Втората част от обучението поставя фокус върху ролята на различните специалисти, подкрепящина пострадалите от насилие. Дискутирани са реални казуси от практиката на социални работници и психолози. Като значима за всички изложени проблеми се оказва темата за т. нар. “контрапренос” - състояние, при което специалистът пренася собствените си преживявания върху човека, с когото работи.

Обучението завършва с кратка презентация на предстоящи обучения, семинари и събития, организирани от MRG Benefits.

11 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page