top of page

Отмяна на Общото събрание


Общото събрание се отменя!

Изх.№ ЦУ-007/25.03.2020 г.


О Б Я В Л Е Н И Е


Във връзка с обявеното извънредно положение и динамично променящата се епидемиологична обстановка в страната, както и на основание на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на МЗ, се ОТМЕНЯ провеждането на Общо събрание на членовете на Сдружение „Самаряни“, свикано на 27.03.2020 г., от 18:00 ч., в сградата на Централното управление на организацията, намираща се на адрес: гр. Стара Загора, ул. “Патриарх Евтимий” № 57 (южен вход от ул. „Братя Жекови“).


Общо събрание на Сдружение „Самаряни“ ще бъде проведено по-късно през 2020 г., при спазване на регламентирания за това ред, съобразно действащото законодателство, съответно след публикуване на ново обявление относно неговото свикване, на основание чл. 19, ал.1 от Устава на организацията.


От Управителния съвет на Сдружение “Самаряни”

За повече информация: тел. 042/621 083; 0878/570067

16 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page