top of page

Още едно момче ще празнува Рождество в "Наблюдавано жилище"


Три дни преди Рождество Христово, в "Наблюдавано жилище" - Стара Загора, беше настанено четвърто момче в рамките на 2020 г.

20-годишният младеж е живял в семейна среда, но остава без подкрепа и независимо, че за кратък период от време е получил подслон и възможност за работа, изпитва необходимост да натрупа повече житейски умения, за да се справя самостоятелно в живота.

В предстоящия период, в който момчето ще бъде в "Наблюдавано жилище", то ще бъде придружавано от социален работни и психолог, които след изготвяне оценка на потребностите и индивидуален план, ще му предоставят необходимото консултиране: психологическо, социално и професионално консултиране, както и ще го насочат към различни услуги и институции в общността. Също така ще се работи и за намиране на трудова заетост и професионална ориентация.


* * * Екипът на "Наблюдавано жилище" - Стара Загора, към Сдружение "Самаряни", вече над 10 години оказва на професионална подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот, както и с цел превенция на настаняването им в специализирана институция. Услугата може да бъде насочена и към млади хора от общността, попаднали в рискова житейска ситуация и/или състояние на бедност, неподкрепени от страна на своето семейство и/или близките си. Мисията на услугата е да се повиши социалната адаптация на тези млади хора, чрез осигуряване на адекватна подкрепа и професионална помощ за подобряване уменията им за социално включване.


5 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page