top of page

Поддържащо обучение на наставници на младежите в наблюдавани жилища


Цветана Латева - социален работник "Наблюдавано жилище", Стара Загора и Мария Данева, Координатор дейности - “Публични инициативи” и “Самарянска доброволческа служба”, участваха в поддържащо обучение на наставници на младежите в наблюдаваните жилища, осъществено 29.04.2021 г., в град Пловдив, от  Агенция за социално подпомагане, в рамките на проект BG05M9OP001-2.012 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.  Обучението протече в три модула:  „Към самостоятелен живот“ – ролята на ментора и функциите му в живота на младежите; Психологическо и социално консултиране; Работа с близки и роднини. Насърчаване на младежите да възстановяват, да поддържат връзка и да се срещат със семействата си, с роднини и близки. Акцент бе поставен върху споделяне на опит и дискусиране на отделни казуси, както и тяхното успешно разрешаване.
Поддържащо обучение

Цветана Латева - социален работник "Наблюдавано жилище", Стара Загора и Мария Данева, Координатор дейности - “Публични инициативи” и “Самарянска доброволческа служба”, участваха в поддържащо обучение на наставници на младежите в наблюдаваните жилища, осъществено 29.04.2021 г., в град Пловдив, от

Агенция за социално подпомагане, в рамките на проект BG05M9OP001-2.012 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.


Цветана Латева - социален работник "Наблюдавано жилище", Стара Загора и Мария Данева, Координатор дейности - “Публични инициативи” и “Самарянска доброволческа служба”, участваха в поддържащо обучение на наставници на младежите в наблюдаваните жилища, осъществено 29.04.2021 г., в град Пловдив, от  Агенция за социално подпомагане, в рамките на проект BG05M9OP001-2.012 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.  Обучението протече в три модула:  „Към самостоятелен живот“ – ролята на ментора и функциите му в живота на младежите; Психологическо и социално консултиране; Работа с близки и роднини. Насърчаване на младежите да възстановяват, да поддържат връзка и да се срещат със семействата си, с роднини и близки. Акцент бе поставен върху споделяне на опит и дискусиране на отделни казуси, както и тяхното успешно разрешаване.
Надежда Станоева, психолог

Обучението беше водено от Надежда Станоева, психолог и протече в три модула: „Към самостоятелен живот“ – ролята на ментора и функциите му в живота на младежите; Психологическо и социално консултиране; Работа с близки и роднини. Насърчаване на младежите да възстановяват, да поддържат връзка и да се срещат със семействата си, с роднини и близки. Акцент бе поставен върху споделяне на опит и дискусиране на отделни казуси, както и тяхното успешно разрешаване.22 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page