top of page

Работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие


На 14 и 15 октомври, в гр. Стара Загора, се състоя обучение на тема "Работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие – идентифициране, интервенция и междуведомствено сътрудничество”, с водещи Ани Торозова – Психолог, Координатор на Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона заКрила“ и Александър Степанов – Психолог, по Проект BODROZI, изпълняван от Институт по социални дейности и практики и Фондация “Асоциация Анимус”. Основна цел на проекта е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които децата са замесени, било като жертви или свидетели. В рамките на обучението, от Сдружение "Самаряни", взеха участие Соня Пенева и Людмила Трифонова, като социални работници с дългогодишен опит в работа с жени и деца, пострдадали от домашно насилие и трафик, в Кризисен център "Самарянска къща". Двувдневното обучение представи теми, засягащи домашнота насилие, неговото измерение в България и Европа, практически казуси на ситуации на домашно насилие, в които са въвлечени деца, преживяванията и поведението на участниците в ситуацията на домашно насилие, травмата, насилствената връзка и мястото на детето. Чрез дискусии и интеракция участниците дискутираха за потребности на децата, свидетели и жертви на домашно насилие, как да бъде гарантирана детската безопасност и сигурност и как да бъде оценен риска при домашно насилие. Ключов елемент беше и разглеждането на мултидисциплинарния подход и интегрирано предоставяне на подкрепа, както и работата по различни казуси. Много дебати възникнаха сред участниците при дискусията около трудностите, които срещат специалистите при прилагане на законодателната рамка и механизмите за превенция на ретравмирането на децата, жертви и/или свидетели на домашно насилие.

На 14 и 15 октомври, в гр. Стара Загора, се състоя обучение на тема "Работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие – идентифициране, интервенция и междуведомствено сътрудничество”, с водещи Ани Торозова – Психолог, Координатор на Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона заКрила“ и Александър Степанов – Психолог, по Проект BODROZI, изпълняван от Институт по социални дейности и практики и Фондация “Асоциация Анимус”. Основна цел на проекта е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които децата са замесени, било като жертви или свидетели.


В рамките на обучението, от Сдружение "Самаряни", взеха участие Соня Пенева и Людмила Трифонова, като социални работници с дългогодишен опит в работа с жени и деца, пострдадали от домашно насилие и трафик, в Кризисен център "Самарянска къща".

На 14 и 15 октомври, в гр. Стара Загора, се състоя обучение на тема "Работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие – идентифициране, интервенция и междуведомствено сътрудничество”, с водещи Ани Торозова – Психолог, Координатор на Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона заКрила“ и Александър Степанов – Психолог, по Проект BODROZI, изпълняван от Институт по социални дейности и практики и Фондация “Асоциация Анимус”. Основна цел на проекта е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които децата са замесени, било като жертви или свидетели. В рамките на обучението, от Сдружение "Самаряни", взеха участие Соня Пенева и Людмила Трифонова, като социални работници с дългогодишен опит в работа с жени и деца, пострдадали от домашно насилие и трафик, в Кризисен център "Самарянска къща". Двувдневното обучение представи теми, засягащи домашнота насилие, неговото измерение в България и Европа, практически казуси на ситуации на домашно насилие, в които са въвлечени деца, преживяванията и поведението на участниците в ситуацията на домашно насилие, травмата, насилствената връзка и мястото на детето. Чрез дискусии и интеракция участниците дискутираха за потребности на децата, свидетели и жертви на домашно насилие, как да бъде гарантирана детската безопасност и сигурност и как да бъде оценен риска при домашно насилие. Ключов елемент беше и разглеждането на мултидисциплинарния подход и интегрирано предоставяне на подкрепа, както и работата по различни казуси. Много дебати възникнаха сред участниците при дискусията около трудностите, които срещат специалистите при прилагане на законодателната рамка и механизмите за превенция на ретравмирането на децата, жертви и/или свидетели на домашно насилие.

Двувдневното обучение представи теми, засягащи домашнота насилие, неговото измерение в България и Европа, практически казуси на ситуации на домашно насилие, в които са въвлечени деца, преживяванията и поведението на участниците в ситуацията на домашно насилие, травмата, насилствената връзка и мястото на детето. Чрез дискусии и интеракция участниците дискутираха за потребности на децата, свидетели и жертви на домашно насилие, как да бъде гарантирана детската безопасност и сигурност и как да бъде оценен риска при домашно насилие. Ключов елемент беше и разглеждането на мултидисциплинарния подход и интегрирано предоставяне на подкрепа, както и работата по различни казуси. Много дебати възникнаха сред участниците при дискусията около трудностите, които срещат специалистите при прилагане на законодателната рамка и механизмите за превенция на ретравмирането на децата, жертви и/или свидетели на домашно насилие.

120 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page