top of page

Работна среща в гр. Ямбол и междуинституционално взаимодействие при домашно насилие


Част от екипа на Сдружение "Самаряни" - Ваня Иванова-Попова, председател на УС и Соня Пенева, старши социален работник и координатор на програма“ Закрила и подкрепа на жертвите на насилие“ в Кризисния център "Самарянска къща", участваха в работна среща, в гр. Ямбол, по покана на старши инспектор Милен Йорданов от ОД на МВР - Ямбол. В срещата се включиха представители на различни сектори от Областна дирекция на МВР - Ямбол, представители на районните управления на Тунджа, Елхово и Стралджа, както и представители на Адвокатска колегия - Ямбол.

По време на работната среща, старши инспектор Павел Вълев, сподели добрия опит на взаимодействие между ОД на МВР - Стара Загора, Адвокатска колегия - Стара Загора и Сдружение "Самаряни" и посочи реални примери от съвместната работа, както и резултатите, в следсвие на добрата колоборация. Дискутирани бяха и конкретни примери от регион Ямбол. Интерес сред участниците имаше и към презентацията и близо 20 годишния опит на предоставяните от Кризисен център "Самарянска къща", услуги на жени и деца, пострадали от домашно насилие. Екипът на Кризисен център - гр. Ямбол също сподели своя опит, придобит в рамките на една година, както и представи целивите групи, с които работи, а именно - жени, техните деца, непридружени деца и мъже, пострадали от домашно насилие.

Дискусия имаше и около възможността и условията пострадалите лица да ползват адвокатски услуги. Адв. Златина Йовчева, председател на Адвокатска колегия - Стара Загора представи проекта „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 и изпълняван от Националното бюро за правна помощ (НБПП) и резултатите, които към настоящия момент говорят, че навременните координационни дейности водят до по-добри резултати в случаите на спешност и повишават доверието на пострадалите лица към работата на инстируциите .

След приключване на работната среща последва обмяна на опит между екипа на "Самарянска къща" и Кризисен център - гр. Ямбол. Колегите ни показаха новата сграда на центъра и детската площадка. Дискутирахме практически въпроси около работния процес и заявихме своята готовност за подкрепа.

17 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page