top of page

Работна среща за създаване на Координационен механизъм в защита на пострадали от домашно насилие


Иванка Ив.-Попова, Людмила Трифонова и Соня Пенева от Сдружение "Самаряни" участваха в трета поредна среща, на която бяха обсъдени актуални въпроси, възникнали във връзка със създаването на Пилотен координационен механизъм на местно ниво в защита на жертви на домашно насилие и насилие по полов признак в гр. Стара Загора, по проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, в рамките на Програмното споразумение по програма „Правосъдие“ между Националното координационно звено и Норвежкото министерство на външните работи.  В срещата взеха участие: представители от Кризисен център "Самарянска къща", Сдружение "Самаряни", Районна прокуратура-Стара Загора, Адвокатска колегия, II РУ, ДСП, социални жилища и РЗИ. Водещ на срещата беше Албена Комитова, Координатор на пилотен координационен механизъм на местно ниво в защита на жертви на домашно насилие и насилие по полов признак.

Иванка Ив.-Попова, Людмила Трифонова и Соня Пенева от Сдружение "Самаряни" участваха в третата поредна среща, по време на която бяха обсъдени актуални въпроси, възникнали във връзка със създаването на Пилотен координационен механизъм на местно ниво в защита на жертви на домашно насилие и насилие по полов признак в гр. Стара Загора, по проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, в рамките на Програмното споразумение по програма „Правосъдие“ между Националното координационно звено и Норвежкото министерство на външните работи.

В срещата взеха участие: представители от Кризисен център "Самарянска къща", Сдружение "Самаряни", Районна прокуратура-Стара Загора, Адвокатска колегия, II РУ, ДСП, социални жилища и РЗИ.

Водещ на срещата беше Албена Комитова, Координатор на пилотен координационен механизъм на местно ниво в защита на жертви на домашно насилие и насилие по полов признак.9 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page