top of page

Работна среща с представители на Главна дирекция "Национална полиция" се проведе в "Самаряни"


Инспектор Боряна Томова, Зорница Шумарова от ГДНП-МВР, старши инспектор Павел Вълев от ОД на МВР – Стара Загора посетиха Сдружение "Самаряни", където се срещнаха с екипа на Кризисен център "Самарянска къща" - Ваня Иванова-Попова, председател на УС, Людмила Трифонова и Соня Пенева, старши социални работници.


Проведена беше работна среща, в която бяха дискутирани случаи на домашно насилие от изключително тежък характер.

Бяха споделени предизвикателства, трудности и някои възможности за навременно взаимодействие между институциите, с цел оказване на бърза подкрепа и закрила на жените и децата, попаднали в ситуация на домашно насилие. В процеса на работната среща беше представен опита на "Самаряни" в работата с извършители на насилие.Беше представена и новоприетата от Министерски съвет Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2022 година, в която са предложени законодателни, институционални и организационни мерки. Програмата акценира и върху дейности за превенция, за обучение и квалификация, за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, работа с извършителите, както и мерки за контрол и оценка.
134 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page