top of page

Работна среща в Районна прокуратура - Стара Загора


Ваня Иванова-Попова, председател на УС на Сдружение "Самаряни" и Соня Пенева, старши социален работник, Кризисен център "Самарянска къща", участваха в работна среща с районите прокурори Таня Димитрова и Веселина Стоянова, състояла се в Районна прокуратура - Стара Загора.

Настоящата среща беше иницирана от Сдружение "Самаряни" след успешно преминалата през м. Януари, Междуинституционална среща относно взаимодействието на ангажираните институции и организации, работещи по случаи на лица, пострадали от домашно насилие, на територията на област Стара Загора.

Обсъдени бяха въпроси, трудности и добри практики на взаимодействие между Районна прокуратура и Кризисен център "Самарянска къща", с цел възможностите, лицата пострадали от домашно насилие, да получават комплексна подкрепа, както правна, така и психо-социална. Беше обсъдено предложението на екипа на Сдружение "Самаряни" за своевременна и адекватна професионална подкрепа и целенасочени, съвместни дейности, включени в обхвата на функционирането на Консултативно-информационен център за справяне с насилие и агресия, създаден от Сдружение „Самаряни“, изразяващи се във възможността за

предоставяне на мобилни услуги, консултиращи лицата, пострадали от домашно насилие за безплатните психо-социални услугите и при необходимост, възможностите за настаняване в Кризисен център "Самарянска къща".

На срещата бяха разгледани и обсъдени нови информационни материли, подготвяни от Сдружение "Самаряни", които да бъдат ползвани в съвместната дейност на Районна прокуратура - Стара Загора и екипа на Кризисния център.


63 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page