top of page

Разпознаване формите на насилие


От понеделник до четвъртък, част от екипа на Кризисен център "Самарянска къща" - Людмила Трифонова, Соня Пенева, Михаела Георгиева и Катрин Иванова, се чувстваха "Добре дошли!", като обучители в 8-мите класове на ГПЧЕ "Ромен Ролан", благодарение на проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж.

В рамките на 2 астрономични часа учениците бяха въвлечени по интерактивен начин да разсъждават, реагират, мислят и предизвикат себе си по темата насилие, неговите форми и личната им реакция в ситуация на насилие и тормоз. Фокусът на сесите беше поставен върху разпознаване на различните форми на насилие.

Игрови упражнения, мозъчна атака, цветето на ресурсите и други подходи подпомагаха работата на младите хора в малки групи, където те си взаимодействаха, за да изпълнят поредното предизивикателство. Забелязваше се как работата в екип помагаше на класа за по-добра комуникация, опознаване и реакции.


Благодарим на ръководството на гимназията за доверието към екипа на Сдружение "Самаряни", и на младите хора - за откритостта, спонтанността и ангажираността по време на тренинга.


С нетърпение очакваме следващите ни срещи с 9-ти и 11-тите класове!

237 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page