top of page

Ранно детско развитие и как ефективно да общуваме с родителите?

Актуализирано: 25.07.2019 г.


Обучение на участници по Програмата на Фондация "Лале" - "Силата на семеството и общността" във Фондация "Карин дом", гр. Варна
Участниците в обучението "Ранно детско рзвитие. Някои маркери за патология, Как ефективно да общуваме с родители?"

Каква е ролята на на семейството за развитието на детето? Как да общуваме със семейството на дете, което има притеснения относно неговото развитие? Кои са етапите в ранното детско развитие? Кои маркери за проблеми в развитието трябва да забелязваме?...

Тези и още много практични теми бяха част от провелото се обучение на 22 и 23 юли, във Фондация "Карин дом", гр. Варна, в което взеха участие Цвети Латева - социален работник, Райна Костова - сътрудник в общността и Мария Данева - координатор дейности, публични инициативи и "Самарянска доброволческа дейност" от Сдружение "Самаряни", благодарение на Фондация "Лале".

Обучение на участници по Програмата на Фондация "Лале" - "Силата на семеството и общността" във Фондация "Карин дом", гр. Варна
Райна Костова, сътрудник в общността в рамките на Самарянския проект "КЪЩАТА на семейството и общността"

В двудневното обучение участваха всички организации, работещи пилотно по програмата на Фондация "Лале" - "Силата на семейството и общността", замислена като инструмент за овластяване на родители, семейства и общности, за да имат те знания, умения и капацитет да защитават децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие и добри шансове за бъдещето. Представителите на "Клуб на нестопанските организации - Търговище", Фондация „Здраве и социално развитие“, гр. София, Сдружение "Съучастиев", гр. Варна, Сдружение "бъдеще за децата", гр. Казанлък, Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора и Фондация "Лле" обсъдиха различни казуси и предизвикателства, които срещата в реализирането на дейностите в рамките на Програмата. Обучителите от Фондация "Карин дом" дискутираха с участниците различни подходи за стимулиране на ранното детско развитие на деца чрез разнообразни програми за родители и деца от 0 до 5 години за подкрепа на уменията на децата за учене, тяхното здравно, социално и емоционално развитие.


Проектът “КЪЩАТА на семейството и общността” е иновативна идея на Сдружение “Самаряни”. Това е нов тип услуга, включваща обособяването на пространство - КЪЩАТА на семейството и общността, в с. Калитиново, която по същество е тип общностен център, чието развитие се базира на прилагането на цялостен подход, основан на адаптивното социално поведение. С прилагането на този подход се цели да се способства за повишаване на компетентностите (знания и умения) на децата от 0 до 5 години и техните родители, семейства и цялата общност там, както и да се насърчи обмяната на знания и опит при развиването на житейски умения, включително и умения за позитивно родителство, и да се окаже подкрепа в процеса на овластяване на родителите, семействата и цялата общност до степен, в която те самите да знаят, разбират и да предпазват в ежедневието децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа, както и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие още от раждането, посредством създаването и прилагането на определени, валидни за конкретната общност, еталони на позитивно поведение и грижа към децата, от страна на техните родители, семейства и цялата общност. Този подход е основан на многообразните перспективи пред родителите, семействата и цялата общност относно изграждането на собствени еталони на поведение, които отразяват гледните точки, ценностите и препоръчителните практики на широк кръг от хора, институции и общности на територията на общината по отношение на социално-икономически, културни, расови, езикови, етнически, полови и други регионални различия, и които могат да бъдат преглеждани и обновявани периодично, за да отговарят на актуалните нужди на общността в тяхното съвремие. “КЪЩАТА на семейството и общността” се реализира, благодарение на финансовата подкрепа на Фондация "Лале" и "Oak", по Програма “Силата на семейството и общността”, в партньорство с Кметството на с. Калитиново и Община Стара Загора.

88 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page