top of page

Регионална среща на социално отговорните работодатели в Стара Загора


На 09.04., в залата на Библиотека "Захари Княжески" се проведе Регионална среща на социално отговорните работодатели в гр. Стара Загора. Срещата беше организирана от сп. Enterprise и Национална асоциация на социално отговорните работодатели (НАСОР).


В инициативата се включиха Ваня Иванова-Попова, Председател на УС на Сдружение "Самаряни" и Мария Данева, Координатор дейности - “Публични инициативи” и “Самарянска доброволческа служба”.По време на събитието бяха дискутирани темите:  Корпоративна социална отговорност и ползите за бизнеса и обществото; партньорството между институциите, работодателите, хората с увреждания, техните възможности и потребности; възможностите за развитието на условията в България за реализиране на социална отговорност, успешни практики за устойчиво развитие, както и осигуряване на съвременни модели на приобщаваща заетост и по-добър живот.


Участие в дискусиите взеха Радостин Танев заместник – кмет „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“, Наталия Христова изпълнителен директор на Националната асоциация на социално отговорните работодатели „НАСОР“, Нели Костадинова експерт Регионален център за развитие на социалната икономика към МТСП и д-р Бойко Таков изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.


Идеята за създаването на НАСОР включва обединяване на най-голяма част от работодателите в България около каузата за принос в социалното развитие на България, чрез подкрепа на бизнеса и други сектори, повишаване ефективността на дейността им и създаване на възможности за развитие на социалните им отговорности, чрез мотивиране и подкрепа за поемане на повече социална отговорност, партньорство с държавата и местните власти и реално включване в процеса за подобряване на качеството на живота в България.

Водещ фокус в цялата дейност на организацията са хората с увреждания и осигуряване на подкрепа за тях, чрез най-силния инструмент – предлагане на работни места, осигуряване на заетост и самостоятелност в личностното им развитие и адекватно участие в обществените процеси на създаване и потребяване на обществените ресурси и постигане на по-добър живот.
139 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page