top of page

"Самарянска къща" преобразена, благодарение на навременно дарителство


Световната пандемия от COVID-19 постави огромни предизивкателства пред Кризисен център "Самарянска къща". За да функционира центъра съгласно изискванията и мерките за безопасност, в "Самарянска къща", трябваше да се обособят помещения по нов начин, да бъдат реконструирани и модернизирани, за да предоставят възможности за превенция и/или изолация в случаи на наличие на хора в карантина.


Благодарение на дългогодишното партньорство, социалната чувствителност и готовността за предоставяне на навременна подкрепа, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ направи комплексен ремонт и предостави ново оборудване на Кризисен център „Самарянска къща“. Реализираното дарение дава повече сигурност и спокойствие на настанените в центъра хора в нужда и улеснява достъпа им до качествени социални услуги, чиято важност нараства в условията на пандемията от COVID-19.В рамките на ремонтните дейности, в „Самарянска къща“ беше пребоядисано, отоплено и оборудвано със съвременни техника пералното и гладачно помещение, а стаята за почивка на персонала, който полага 24 часови дежурства, беше обзаведена с нови мебели и електроуреди. Кризисният център вече разполага и с обособена зона за изолация, необходима заради пандемията. Зоната включва стая, напълно обзаведена с удобна мебелировка и всичко необходимо за пълноценно пребиваване, както и прилежащи към нея ремонтирани и преоборудвани баня и тоалетна.„В условията на пандемията от COVID-19 социалните институции, които са убежище за хората от застрашени обществени групи имат своята особено важна социална мисия. Времената на трудности и предизвикателства за бизнеса не отменят неговата отговорност към онези, които имат нужда от подадена ръка, сигурност и спокойствие, напротив – това е моментът, в който солидарността има най-голямо значение за общността ни“, каза Надя Синигерска–Бохорова, Мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“ в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.


„Времето, в което живеем, ни изправя непрестанно пред големи предизвикателства, с които е трудно да се справим сами. Ето защо, ние сме изключително признателни за това, че „КонтурГлобал Марица Изток 3“ от години е неизменен партньор на Сдружение „Самаряни“ и чрез своята програма за социални инвестиции за пореден път подкрепи осъществяването на нашата дейност, насочена към оказване на подкрепа за хора от толкова уязвима група, каквато са децата и жените, пострадали от насилие. Чрез партньорства, като това помежду ни, имаме възможност да подобрим условията в Кризисен център „Самарянска къща“ и да продължаваме да подкрепяме хора, преминаващи през страдание. Вярваме, че нашите съвместни инициативи и проекти показват как добрите намерения действително се въплъщават в добри дела, които внасят различен смисъл на човешките ни взаимоотношения и ни извисяват! Това, че заедно можем да продължаваме да култивираме доброто и да показваме неуморно, че то съществува дълбоко в сърцето и душата на всеки човек, ни носи голямо вътрешно удовлетворение. За нас е истинска радост и привилегия, че по пътя на добротворстването намерихме още един свой съмишленик и партньор в лицето на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и искрено се надяваме това наше партньорство да продължи и занапред да твори добро за страдащите.“, сподели Иванка Иванова-Попова, Председател на Управителния съвет на Сдружение „Самаряни“.Кризисният център „Самарянска къща“ е най-големият функциониращ център в страната, който предлага краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е подкрепа на процеса по възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. Институцията функционира от 16 години и е с капацитет от 15 места. Срокът за настаняване е до 6 месеца, съобразно индивидуалните потребности на настанените. На пострадалите лица се предоставя подслон, задоволяване на базисни потребности, правно, социално и психологическо консултиране. В рамките на „Самарянска къща“ работят 11 висококвалифицирани специалисти, които ежедневно отделят време и грижи за изпадналите в беда.


„КонтурГлобал Марица Изток 3“ се нарежда сред големите работодатели и най-щедрите дарители в района на Стара Загора и Гълъбово, където е базирана топлоелектрическата й централа. През последните години компанията инвестира над 4 милиона лева за проекти в полза на обществото. Основната част от средствата са предназначени за местните общности.


КонтурГлобал Марица Изток 3 притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).


133 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page