top of page

Сдружение "Самаряни" търси да назначи Психолог

Актуализирано: 20.09.2022 г.


Обявление за свободно работно място

№ 032/08.09.2022 г.


Сдружение "Самаряни" търси да назначи ПсихологИзисквания:

 • висше образование по специалност „Психология”;

 • проактивна нагласа за работа с уязвими групи, в т.ч. жени и деца, жертви на домашно насилие и/или трафик и млади хора, останали без подкрепяща семейна среда;

 • мотивация и умения за работа в екип;

 • много добра комуникативност;

 • отлични умения за писмено изразяване;

 • много добри компютърни умения (работа с Windows, Microsoft Office, Internet и приложенията на Gmail и Google Диск);

 • познаване на законодателството в социалната сфера;

 • трудов стаж по специалността би бил предимство.


Отговорности:

 • осъществяване на психологическо консултиране на потребители на социални услуги;

 • провеждане на терапевтични сесии по различни терапевтични програми за потребители на социални услуги;

 • участие в изготвянето на специализираните оценки и планове относно потребители на социални услуги;

 • подготвяне и провеждане на специализирани обучения и тренинги за потребители на социални услуги и специалисти - индивидуални и групови;

 • изготвяне на становища, експертизи и други, свързани с провеждането на специализираната работа с потребители на социални услуги, по искане на различни институции;

 • участие в различни формати на работни срещи, специализирани обучения, обмяна на опит, интервизия и супервизия;

 • участие в провеждането на кампании и инициативи;

 • работа с документация.

Предлагаме:

 • ясно регламентирани трудови правоотношения;

 • вътрешно въвеждащо обучение;

 • последващи специализирани обучения;

 • възможност за развитие и допълнителна квалификация;

 • възможност за обмяна на опит с подобни практики;

 • професионална супервизия;

 • работа в динамичен екип;

 • възнаграждение, съответстващо на възлаганите отговорности.

Задължителни документи при кандидатстване:

 • Професионална автобиография с актуална снимка;

 • Мотивационно писмо.

Организацията задържа в архива си подадените от кандидатите документи!


Срок за подаване на документи: до 28.09.2022 г., включително Адрес за подаване на документите по електронен път: mar4ela@samaritans.bg Процедура:

 • Прием на документи на кандидатите.

 • Първа селекция на кандидатите по документи.

 • Провеждане на индивидуални интервюта по предварителен график само с кандидатите, одобрени след първата селекция.

 • Финално становище за одобрение на един от кандидатите и класиране на възможни резерви.

 • Прием на документи и назначение на одобрен кандидат за обявеното работно място.

За повече информация: Сдружение „Самаряни” Мария Данева, тел.: 042/621 083, моб. тел.: 0878/394 224,

ел. страница: www.samaritans.bg

118 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page