top of page

Сдружение "Самаряни" ще управлява "Наблюдавано жилище" - Стара Загора и през следващите три години


За четвърти път предложената "Програма за развитие на социалната услуга "Наблюдавано жилище", състояща се от Техническо и Финансово предложения" на Сдружение "Самаряни" спечели доверието на Община Стара Загора в избора й на частен доставчик за управление на социалната услуга „Наблюдавано жилище” на територията на Община Стара Загора.  Услугата „Наблюдавано жилище“ е разкрита и функционира в община Стара Загора като делегирана държавна дейност от 01.05.2009 г. Ремонтът и обзавеждането на помещенията са извършени по проект „CLIP-2“, финансиран от Фондация ОАК – САЩ и МСС – Швейцария и реализиран в община Стара Загора в партньорство с Фондация „Международна социална служба – България”. От 01.04.2010 г., до момента "Наблюдавано жилище" е управлявано от Сдружение „Самаряни”.  "Наблюдавано жилище" Стара Загора представляват 2 апартамента, собственост на Община Стара Загора, находящи се съответно в кв. „Зора” и кв. „Железник”. Максималният капацитет на социалната услуга е 8 места, по 4 за всяко едно от наблюдаваните жилища.   Основната цел на услугата е да предоставя условия за самостоятелен и независим живот на младите хора под наблюдение на екип от професионалисти, с оглед постигане на ускорена и ефективна социална интеграция чрез развиване на личностните ресурси, придобиване на нови умения за самостоятелен живот, развиване на сътрудничество между младежите в нужда и местните институции и общността.  Услугата е насочена към: младежи, навършили 18 г., които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот; младежи до 25 г. в риск от общността, които нямат семейства или не получават подкрепа от семейството си и които се нуждаят от помощ за постигане на социална интеграция и професионална реализация по пътя им към самостоятелен живот. Екипът на "Наблюдавано жилище" Стара Загора подкрепя младите хора в техния път към плавно преминаване към самостоятелен живот и включва: ръководител, социален работник, психолог, координатор дейности, счетоводител, касиер-домакин, консултант-методист, супервизор и юрист.  В Наблюдаваното жилище се предоставят следните услуги: резидентна грижа за младежи до 25 години; застъпничество и посредничество; информиране и консултиране.  Услугата "Наблюдавано жилище" се финансира от страна на Община Стара Загора, което се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет, съобразно субсидия от държавния бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности. Финансирането на услугите, освен от Държавния бюджет, може да се осъществява и със средства от: общинския бюджет; национални и международни програми; дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица; средства от Фонд "Социална закрила" и други източници.

За четвърти път предложената "Програма за развитие на социалната услуга "Наблюдавано жилище", състояща се от Техническо и Финансово предложения" на Сдружение "Самаряни" спечели доверието на Община Стара Загора в избора й на частен доставчик за управление на социалната услуга „Наблюдавано жилище” на територията на Община Стара Загора. Услугата „Наблюдавано жилище“ е разкрита и функционира в община Стара Загора като делегирана държавна дейност от 01.05.2009 г. Ремонтът и обзавеждането на помещенията са извършени по проект „CLIP-2“, финансиран от Фондация ОАК – САЩ и МСС – Швейцария и реализиран в община Стара Загора в партньорство с Фондация „Международна социална служба – България”.

От 01.04.2010 г., до момента "Наблюдавано жилище" е управлявано от Сдружение „Самаряни”.


"Наблюдавано жилище" Стара Загора представляват 2 апартамента, собственост на Община Стара Загора, находящи се съответно в кв. „Зора” и кв. „Железник”. Максималният капацитет на социалната услуга е 8 места, по 4 за всяко едно от наблюдаваните жилища.


Основната цел на услугата е да предоставя условия за самостоятелен и независим живот на младите хора под наблюдение на екип от професионалисти, с оглед постигане на ускорена и ефективна социална интеграция чрез развиване на личностните ресурси, придобиване на нови умения за самостоятелен живот, развиване на сътрудничество между младежите в нужда и местните институции и общността.


Услугата е насочена към: младежи, навършили 18 г., които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот; младежи до 25 г. в риск от общността, които нямат семейства или не получават подкрепа от семейството си и които се нуждаят от помощ за постигане на социална интеграция и професионална реализация по пътя им към самостоятелен живот.

Екипът на "Наблюдавано жилище" Стара Загора подкрепя младите хора в техния път към плавно преминаване към самостоятелен живот и включва: ръководител, социален работник, психолог, координатор дейности, счетоводител, касиер-домакин, консултант-методист, супервизор и юрист.


В Наблюдаваното жилище се предоставят следните услуги: резидентна грижа за младежи до 25 години; застъпничество и посредничество; информиране и консултиране.


Услугата "Наблюдавано жилище" се финансира от страна на Община Стара Загора, което се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет, съобразно субсидия от държавния бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности. Финансирането на услугите, освен от Държавния бюджет, може да се осъществява и със средства от: общинския бюджет; национални и международни програми; дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица; средства от Фонд "Социална закрила" и други източници.


6 преглеждания0 коментара

コメント


bottom of page