top of page

Семинар "Законодателен наратив на домашното насилие"


Ваня Иванова-Попова, председател на УС на Сдружение "Самаряни", Людмила Трифонова, старши социален работник и координатор "Кризисно настаняване", и Мария Данева, координатор дейности, участваха на 02 и 03.10.2023 г., в град София, в двудневен семинар "Законодателен наратив на домашното насилие", по покана на Български център за нестопанско право (БЦНП). Поради сериозните промени в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), предстоящото създаване на картата на социалните услуги, целите, които си поставиха организаторите бяха да предложат възможност за повишаване на знанията на участниците относно промените на ЗЗДН и какво следва от тези промени (въпроси свързани с обхвата на пострадалите, особености на някои видове домашно насилие, конституирането на новия Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие, съдебни процедури, проекти на НПО, финансирани по реда на ЗЗДН, и др.). В рамките на семинара беше представена и Директива

относно борбата с насилието над жени и домашното насилие, беше дискутирана връзката между ЗЗДН и Закона за социалните услуги, както и възможностите за прилагане на Директивата за пострадалите от престъпления с мерки за подкрепа на жертви на домашно насилие.

Програмата включваше следните теми:

Измененията в Закона за защита от домашното насилие – основни нововъведения

Закон за социалните услуги – развитие на услуги свързани със ЗЗДН

Възможности за подкрепа на жертви от домашно насилие чрез реализиране правата на пострадалите от престъпления

Какво се случва около нас: Датската организация CMA споделя опита си в кампанията „Ending violence begins with how we perceive violence“

Да говорим на един език: Дискусия по основни понятия свързани със законодателство

Какво предвижда обсъжданият проект на Директива относно борбата с насилието над жени и домашно насилие

Изграждане на комуникационна кампания, основана на „подхода на надеждата“

Какво се случва около нас: Опитът на Румъния и Унгария с популистки „анти – джендър“ референдуми

Поддържане на основни застъпнически послания в медийни участия

Сред лекторите бяха Велина Тодорова – член на Комитета по правата на детето на ООН, преподавател по семейно и гражданско право в ПУ “Паисий Хилендарски”; Надя Шабани и Захари Янков от правния екип на Български център за нестопанско право, Яна Бюрер Тавание от Fine Acts. Амнести Унгария и FILIA (Румъния) споделиха опита си с кампаниите във връзка с референдумите проведени в Унгария през 2022 г. и Румъния през 2018 г.52 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page