top of page

сМИСЪЛ за ......... бъдеще

Актуализирано: 21.02.2022 г.


Сдружение „Самаряни” и "Интеракт Клуб" Стара Загора, младежката програма на Ротари Клуб, в партньорство в Младежки общински съвет-Стара Загора и ГПЧЕ "Ромен Ролян" ще проведат информационна кампания в Международния ден на розовата фланелка, под мотото:  Всяка година, последната сряда на месец февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Позната е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците в световните инициативи носят розово, за да символизират своята позиция на неприемане на тормоза в училище.  Кампанията ще стартира на 13.02. 2022 г., с провеждане на интерактивно обучение на членовете на "Интеракт клуб" Стара Загора, водено от специалисти от Кризисен център "Самарянска къща", на Сдружение "Самаряни", насочено към ситуации на тормоз, домашно насилие, трафик. Участниците ще се сблъскат с истински истории, които ще провокират техните емоции, въпроси, реакции. Ще бъдат обсъдени ролите, в които човек попада в ситуация на тормоз и какви са възможните реакции, съществуващите институции, които трябва да бъдат потърсени за помощ и изход от ситуацията на насилие. Обучението ще бъде насочено към това да провокира младите хора да споделят открито, да бъдат активни свидетели и да имат повече информация към кога да се обръщат за помощ и подкрепа.  А в Деня на розовата фланелка, 23.02.2022 г. (сряда), Сдружение „Самаряни” и Интеракт Клуб Стара Загора, отправят покана към всяко училище, клас, педагогически и непедагогически персонал, родители, във всяко населено място на Община Стара Загора, да се включат и изразят своята позиция на нетолерантност спрямо тормоза, като носят  дрехи с розов цвят. Предстоят и други интересни предизвикателства, както и очакваното включването на младия кмет, г-ца Гергана Желева, и кмета на Стара Загора, г-н Живко Тодоров, които в рамките на кампанията ще изразят своята позиция и призив, че всеки от нас е отговорен за сМИСЪЛа на общото бъдеще. Облечени в розово, учениците от ГПЧЕ "Ромен Ролан" и организаторите на Информационната кампания в Международния ден на розовата фланелка ще изобразят символа на "НЕнасилие" в училище, в двора на гимназията, запечатвайки своето послание със снимка "от високо".  Покана за включване в настоящата инициатива. организаторите отправят и към служителите на Община Стара Загора, както и към всички старозагорци, с посланието на младите хора за непримиримост към насилието в училище, за толерантност към слабите и различните. * * * За инициативата "Ден на розовата фланелка" в световен мащаб Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. Тогава събитието е организирано от двама ученици – Дейвид и Травис. При откриването на учебната година в тяхното училище, група по-големи ученици се подигравали и тормозили един деветокласник, че дошъл с розово поло, докарвайки го до плач. На следващия ден, споменатите двама ученици решават да купят и разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозения техен приятел. Премиерът на Канада на тази дата облича розова блуза с надпис: Kindness is one size. Fits all. Тази инициатива бързо става популярна сред други училища чрез sms-и, имейли и медии. През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия обявява този ден от февруари за ден срещу тормоза в училище. Всяка следваща година все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят като израз на неприемане на тормоза, но и на стереотипите, свързани с пола. Розовото е само цвят и не е доказателство за мъжественост или женственост, затова именно носенето на розово в този ден е израз на позицията “НЕ на тормоза и на стереотипите, които го предизвикват”. В Деня на розовата фланелка розовият цвят е символ на разчупените стереотипи, а посланията са по-силни, когато са подкрепени от важните за децата хора, особено от мъжете – бащите, батковците, дядовците. В България за първи път Денят на розовата фланелка се отбелязва през 2012 г. Сдружение “Самаряни” ще отбележи “Деня на розовата фланелка” за шеста поредна година, като през 2022 г. съвместно с Интеракт Клуб Стара Загора, младежката програма на Ротари Клуб Стара Загора, Младежки общински съвет - Стара Загора и ГПЧЕ "Ромен Ролан". Тя ще се осъществи като част от дейностите на Консултативно-информационен център “Самаряни” (КИЦ), в рамките на “Терапевтичната програма за деца за справяне с насилие”, в направлението й “НЕнасилие в моето училище!”.

Сдружение „Самаряни” и "Интеракт Клуб" Стара Загора, младежката програма на Ротари Клуб, в партньорство в Младежки общински съвет-Стара Загора и ГПЧЕ "Ромен Ролян" ще проведат информационна кампания в Международния ден на розовата фланелка, под мотото:


Сдружение „Самаряни” и "Интеракт Клуб" Стара Загора, младежката програма на Ротари Клуб, в партньорство в Младежки общински съвет-Стара Загора и ГПЧЕ "Ромен Ролян" ще проведат информационна кампания в Международния ден на розовата фланелка, под мотото:  Всяка година, последната сряда на месец февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Позната е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците в световните инициативи носят розово, за да символизират своята позиция на неприемане на тормоза в училище.  Кампанията ще стартира на 13.02. 2022 г., с провеждане на интерактивно обучение на членовете на "Интеракт клуб" Стара Загора, водено от специалисти от Кризисен център "Самарянска къща", на Сдружение "Самаряни", насочено към ситуации на тормоз, домашно насилие, трафик. Участниците ще се сблъскат с истински истории, които ще провокират техните емоции, въпроси, реакции. Ще бъдат обсъдени ролите, в които човек попада в ситуация на тормоз и какви са възможните реакции, съществуващите институции, които трябва да бъдат потърсени за помощ и изход от ситуацията на насилие. Обучението ще бъде насочено към това да провокира младите хора да споделят открито, да бъдат активни свидетели и да имат повече информация към кога да се обръщат за помощ и подкрепа.  А в Деня на розовата фланелка, 23.02.2022 г. (сряда), Сдружение „Самаряни” и Интеракт Клуб Стара Загора, отправят покана към всяко училище, клас, педагогически и непедагогически персонал, родители, във всяко населено място на Община Стара Загора, да се включат и изразят своята позиция на нетолерантност спрямо тормоза, като носят  дрехи с розов цвят. Предстоят и други интересни предизвикателства, както и очакваното включването на младия кмет, г-ца Гергана Желева, и кмета на Стара Загора, г-н Живко Тодоров, които в рамките на кампанията ще изразят своята позиция и призив, че всеки от нас е отговорен за сМИСЪЛа на общото бъдеще. Облечени в розово, учениците от ГПЧЕ "Ромен Ролан" и организаторите на Информационната кампания в Международния ден на розовата фланелка ще изобразят символа на "НЕнасилие" в училище, в двора на гимназията, запечатвайки своето послание със снимка "от високо".  Покана за включване в настоящата инициатива. организаторите отправят и към служителите на Община Стара Загора, както и към всички старозагорци, с посланието на младите хора за непримиримост към насилието в училище, за толерантност към слабите и различните. * * * За инициативата "Ден на розовата фланелка" в световен мащаб Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. Тогава събитието е организирано от двама ученици – Дейвид и Травис. При откриването на учебната година в тяхното училище, група по-големи ученици се подигравали и тормозили един деветокласник, че дошъл с розово поло, докарвайки го до плач. На следващия ден, споменатите двама ученици решават да купят и разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозения техен приятел. Премиерът на Канада на тази дата облича розова блуза с надпис: Kindness is one size. Fits all. Тази инициатива бързо става популярна сред други училища чрез sms-и, имейли и медии. През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия обявява този ден от февруари за ден срещу тормоза в училище. Всяка следваща година все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят като израз на неприемане на тормоза, но и на стереотипите, свързани с пола. Розовото е само цвят и не е доказателство за мъжественост или женственост, затова именно носенето на розово в този ден е израз на позицията “НЕ на тормоза и на стереотипите, които го предизвикват”. В Деня на розовата фланелка розовият цвят е символ на разчупените стереотипи, а посланията са по-силни, когато са подкрепени от важните за децата хора, особено от мъжете – бащите, батковците, дядовците. В България за първи път Денят на розовата фланелка се отбелязва през 2012 г. Сдружение “Самаряни” ще отбележи “Деня на розовата фланелка” за шеста поредна година, като през 2022 г. съвместно с Интеракт Клуб Стара Загора, младежката програма на Ротари Клуб Стара Загора, Младежки общински съвет - Стара Загора и ГПЧЕ "Ромен Ролан". Тя ще се осъществи като част от дейностите на Консултативно-информационен център “Самаряни” (КИЦ), в рамките на “Терапевтичната програма за деца за справяне с насилие”, в направлението й “НЕнасилие в моето училище!”.

Всяка година, последната сряда на месец февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Позната е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците в световните инициативи носят розово, за да символизират своята позиция на неприемане на тормоза в училище.


Кампанията ще стартира на 13.02. 2022 г., с провеждане на интерактивно обучение на членовете на "Интеракт клуб" Стара Загора, водено от специалисти от Кризисен център "Самарянска къща", на Сдружение "Самаряни", насочено към ситуации на тормоз, домашно насилие, трафик. Участниците ще се сблъскат с истински истории, които ще провокират техните емоции, въпроси, реакции. Ще бъдат обсъдени ролите, в които човек попада в ситуация на тормоз и какви са възможните реакции, съществуващите институции, които трябва да бъдат потърсени за помощ и изход от ситуацията на насилие. Обучението ще бъде насочено към това да провокира младите хора да споделят открито, да бъдат активни свидетели и да имат повече информация към кога да се обръщат за помощ и подкрепа.


А в Деня на розовата фланелка, 23.02.2022 г. (сряда), Сдружение „Самаряни” и Интеракт Клуб Стара Загора, отправят покана към всяко училище, клас, педагогически и непедагогически персонал, родители, във всяко населено място на Община Стара Загора, да се включат и изразят своята позиция на нетолерантност спрямо тормоза, като носят

Сдружение „Самаряни” и "Интеракт Клуб" Стара Загора, младежката програма на Ротари Клуб, в партньорство в Младежки общински съвет-Стара Загора и ГПЧЕ "Ромен Ролян" ще проведат информационна кампания в Международния ден на розовата фланелка, под мотото:  Всяка година, последната сряда на месец февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Позната е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците в световните инициативи носят розово, за да символизират своята позиция на неприемане на тормоза в училище.  Кампанията ще стартира на 13.02. 2022 г., с провеждане на интерактивно обучение на членовете на "Интеракт клуб" Стара Загора, водено от специалисти от Кризисен център "Самарянска къща", на Сдружение "Самаряни", насочено към ситуации на тормоз, домашно насилие, трафик. Участниците ще се сблъскат с истински истории, които ще провокират техните емоции, въпроси, реакции. Ще бъдат обсъдени ролите, в които човек попада в ситуация на тормоз и какви са възможните реакции, съществуващите институции, които трябва да бъдат потърсени за помощ и изход от ситуацията на насилие. Обучението ще бъде насочено към това да провокира младите хора да споделят открито, да бъдат активни свидетели и да имат повече информация към кога да се обръщат за помощ и подкрепа.  А в Деня на розовата фланелка, 23.02.2022 г. (сряда), Сдружение „Самаряни” и Интеракт Клуб Стара Загора, отправят покана към всяко училище, клас, педагогически и непедагогически персонал, родители, във всяко населено място на Община Стара Загора, да се включат и изразят своята позиция на нетолерантност спрямо тормоза, като носят  дрехи с розов цвят. Предстоят и други интересни предизвикателства, както и очакваното включването на младия кмет, г-ца Гергана Желева, и кмета на Стара Загора, г-н Живко Тодоров, които в рамките на кампанията ще изразят своята позиция и призив, че всеки от нас е отговорен за сМИСЪЛа на общото бъдеще. Облечени в розово, учениците от ГПЧЕ "Ромен Ролан" и организаторите на Информационната кампания в Международния ден на розовата фланелка ще изобразят символа на "НЕнасилие" в училище, в двора на гимназията, запечатвайки своето послание със снимка "от високо".  Покана за включване в настоящата инициатива. организаторите отправят и към служителите на Община Стара Загора, както и към всички старозагорци, с посланието на младите хора за непримиримост към насилието в училище, за толерантност към слабите и различните. * * * За инициативата "Ден на розовата фланелка" в световен мащаб Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. Тогава събитието е организирано от двама ученици – Дейвид и Травис. При откриването на учебната година в тяхното училище, група по-големи ученици се подигравали и тормозили един деветокласник, че дошъл с розово поло, докарвайки го до плач. На следващия ден, споменатите двама ученици решават да купят и разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозения техен приятел. Премиерът на Канада на тази дата облича розова блуза с надпис: Kindness is one size. Fits all. Тази инициатива бързо става популярна сред други училища чрез sms-и, имейли и медии. През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия обявява този ден от февруари за ден срещу тормоза в училище. Всяка следваща година все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят като израз на неприемане на тормоза, но и на стереотипите, свързани с пола. Розовото е само цвят и не е доказателство за мъжественост или женственост, затова именно носенето на розово в този ден е израз на позицията “НЕ на тормоза и на стереотипите, които го предизвикват”. В Деня на розовата фланелка розовият цвят е символ на разчупените стереотипи, а посланията са по-силни, когато са подкрепени от важните за децата хора, особено от мъжете – бащите, батковците, дядовците. В България за първи път Денят на розовата фланелка се отбелязва през 2012 г. Сдружение “Самаряни” ще отбележи “Деня на розовата фланелка” за шеста поредна година, като през 2022 г. съвместно с Интеракт Клуб Стара Загора, младежката програма на Ротари Клуб Стара Загора, Младежки общински съвет - Стара Загора и ГПЧЕ "Ромен Ролан". Тя ще се осъществи като част от дейностите на Консултативно-информационен център “Самаряни” (КИЦ), в рамките на “Терапевтичната програма за деца за справяне с насилие”, в направлението й “НЕнасилие в моето училище!”.
Ден в розово за непримиримост с тормоза в училище

дрехи с розов цвят.


Предстоят и други интересни предизвикателства... Младият кмет на Стара Загора, г-ца Гергана Желева, ще сподели своята позиция и призив, че всеки от нас е отговорен за сМИСЪЛа на общото бъдеще.


Младите хора от "Интеракт клуб" Стара Загора ще популяризират Деня на розовата фланелка чрез авторско видео послание.


на 23.02, точно в 13:00 часа, облечени в розово, учениците от ГПЧЕ "Ромен Ролан" и организаторите на Информационната кампания в Международния ден на розовата фланелка, ще изобразят символа на "НЕнасилие" в училище, в двора на гимназията, запечатвайки своето послание със снимка "от високо".

Покана за включване в настоящата инициатива. организаторите отправят и към служителите на Община Стара Загора, както и към всички старозагорци, с посланието на младите хора за непримиримост към насилието в училище, за толерантност към слабите и различните.


* * * За инициативата "Ден на розовата фланелка" в световен мащаб


Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. Тогава събитието е организирано от двама ученици – Дейвид и Травис. При откриването на учебната година в тяхното училище, група по-големи ученици се подигравали и тормозили един деветокласник, че дошъл с розово поло, докарвайки го до плач. На следващия ден, споменатите двама ученици решават да купят и разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозения техен приятел.

Премиерът на Канада на тази дата облича розова блуза с надпис: Kindness is one size. Fits all.

Тази инициатива бързо става популярна сред други училища чрез sms-и, имейли и медии. През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия обявява този ден от февруари за ден срещу тормоза в училище. Всяка следваща година все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят като израз на неприемане на тормоза, но и на стереотипите, свързани с пола. Розовото е само цвят и не е доказателство за мъжественост или женственост, затова именно носенето на розово в този ден е израз на позицията “НЕ на тормоза и на стереотипите, които го предизвикват”. В Деня на розовата фланелка розовият цвят е символ на разчупените стереотипи, а посланията са по-силни, когато са подкрепени от важните за децата хора, особено от мъжете – бащите, батковците, дядовците.


В България за първи път Денят на розовата фланелка се отбелязва през 2012 г.


Сдружение “Самаряни” ще отбележи “Деня на розовата фланелка” за шеста поредна година, като през 2022 г. съвместно с Интеракт Клуб Стара Загора, младежката програма на Ротари Клуб Стара Загора, Младежки общински съвет - Стара Загора и ГПЧЕ "Ромен Ролан". Тя ще се осъществи като част от дейностите на Консултативно-информационен център “Самаряни” (КИЦ), в рамките на “Терапевтичната програма за деца за справяне с насилие”, в направлението й “НЕнасилие в моето училище!”.


81 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page