top of page

Специфика при работа с деца, жертви и/или свидетели на престъпления или пострадали от насилие.

Актуализирано: 4.10.2021 г.


От 29 до 30.09.2021г., в учебната база на Центъра в Кремиковци, се проведе семинар на тема: „Специфика при работа с деца, жертви и/или свидетели на престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите. Интегрирани междусекторни услуги“. В семинара участва г-жа Диляна Йовчева-Георгиева, психолог в Сдружение "Самаряни".


Обучител в рамките на семинара беше г-жа Катя Кръстанова от Фондация Асоциация „Анимус“, която поднесе обучението с акцент към практическа насоченост на темите:

Последици върху психиката на деца, които са жертви или свидетели на престъпления или са пострадали от насилие. Идентифициране на потребностите на децата, пострадали от насилие. Специфика на работата с

деца, преживели престъпления и различни форми на насилие. Законодателна рамка за защита и закрила на децата – специализирани услуги, програми за подкрепа и механизми за насочване на тези случаи. Причини и предпоставки за възникването на агресивно поведение у подрастващите. Особености на социалната работа с деца, проявяващи агресия и начини за противодействие на агресивно поведение от страна на непълнолетни лица.

Мултидисциплинарна работа във връзка със случаи на агресия при подрастващи. Обмяна на добър опит и практики.

10 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page