top of page

"Стандарти за качество на социалните услуги" - двудневно обучение в Стара Загора

Актуализирано: 14.06.2023 г.


В изпълнение на проект BG05M9OP001-3.021-0001 „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България“, в гр. Стара Загора, на 26 и 27.01., се проведе двудневно обучение на тема: „Стандарти за качество на социалните услуги. Мониторинг и контрол на предоставяните социалните услуги“.Ваня Иванова-Попова, Председател на УС на Сдружение "Самаряни", Людмила Трифонова, старши социален работник, Кризисен център "Самарянска къща" и Цветана Латева, старши социален работник, "Наблюдавано жилище" - Стара Загора, участваха в обучението, което събра експерти в областта на социалните услуги от областта и страната.
С Наредбата за качеството на социалните услуги са определени минималните стандарти за качеството на социалните услуги, както и критериите за тяхното изпълнение. Стандартите за качество на социалните услуги са за организацията и управлението на услугата, за квалификацията и професионалното развитие на служителите и за ефективността на услугата с оглед постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор на потребностите им. Стандартите за качество са задължителни за всички доставчици на социални услуги, независимо от източника на финансиране на услугите. Основната цел на обучението беше в контекста на въведените с Наредбата за качеството на социалните услуги нови стандарти за качество на социалните услуги и ангажиментите на доставчиците на социални услуги за осъществяване на мониторинг и контрол на предоставяните от тях услуги. В рамките на обучението бяха представени идискутирани теми, целящи укрепване и подобряване на капацитета на доставчиците на социални услуги.


Лектори на обучението бяха представители на Агенцията за качеството на социалните услуги.


В края на обучението лекторите получиха символичен подарък от Сдружение "Самаряни" като спомен от 19-я рожден ден на Кризисен център "Самарянска къща" и предизвикателство да предадат посланието -#ЛюбовтаНеБиваДаБоли, поставяйки си временна татуировка, да се снимат и споделят в социалните си мрежи.
20 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page