top of page

Съвет по въпросите на социалните услуги в община Стара Загора


На 27.03.2023г. се проведе заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Стара Загора.

Представител от Сдружение "Самаряни" в Съвета по въпросите на социалните услуги в община Стара Загора е Ваня Иванова-Попова, председател на УС. Тя активно участва в обсъждането на Анализа на потребностите от социални услуги и Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, разработени от община Стара Загора в изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Съгласно чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, кметът на общината организира публично представяне на анализа на потребностите и обсъждане на предложението за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво.

На основание чл. 42, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги, община Стара Загора публикува Анализа на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на социалните услуги на интернет страницата на общината за мнения, становища и предложения от заинтересованите лица, които могат да се бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване, гише „Деловодство“ при Община Стара Загора, на адрес – гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 или на електронен адрес: a.staikova@starazagora.bg в срок до 29.03.2023 г. включително.

41 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page