top of page

Търсим двама социални сътрудници за Кризисен център "Самарянска къща"


Самарянска къща

Сдружение "Самаряни" търси да назначи двама социални сътрудници по ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР в Кризисен център "Самарянска къща" за жени и деца, жертви на насилие и трафик.

"Самарянска къща" е комплекс от краткосрочни социални услуги в подкрепа на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране, както и социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса. 


Изисквания:

- средно и по-високо образование с предимство от областта на помагащите професии или студент, в последен курс;

- нагласа за работа с уязвими групи;

- комуникативност;

- мотивация за работа в екип.


Отговорности:

- нощни смени и дневни дежурства (включително съботно-неделни), организирани по предварително договорен график;

- подпомага провеждането на социалната работа с децата и жените, жертви на домашно насилие и трафик, настанени в Кризисния център - ежедневен режим; развиване на умения и навици за самостоятелно битово обслужване - здравословен живот, хигиена, поддържане на домакинство; решаване на проблеми; общуване; вземане на решения и др.;

- подпомага организацията на дежурствата по смяна с подпомагащи дейности, свързани с поддържането на материалната база.


Предлагаме:

- ясно регламентирани правоотношения по граждански договор;

- брутно възнаграждение в зависимост от вида дежурство, както следва: *дневно дежурство - 23,00 лв. (на дежурство); *нощно дежурство - 35,00 лв. (на дежурство); *дневно дежурство по време на официален празник - 34,50 лв. (на дежурство); *нощно дежурство по време на официален празник - 52,50 лв. (на дежурство).


Необходими документи за кандидатстване:

- Автобиография със снимка;

- Мотивационно писмо.


Документи се приемат до 24.06.2020 г. на е-майл: mar4ela@samaritans.bg


Предлаганата позиция е подходяща за втора работа, както и за хора с нагласа за допълнителни доходи!

Срок за подаване на документи: текущ

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю!

В случай на неодобрение, се счита, че кандидатът се съгласява с предварителното условие на организацията да задържи в архива си подадените от него документи.

100 преглеждания0 коментара

コメント


bottom of page