top of page

Търсим социален сътрудник за Кризисен център "Самарянска къща"


Сдружение "Самаряни" търси да назначи социален сътрудник по ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР в Кризисен център "Самарянска къща" за жени и деца, жертви на насилие и трафик.

"Самарянска къща" е комплекс от краткосрочни социални услуги в подкрепа на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране, както и социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса. 

Изисквания: - средно и по-високо образование с предимство от областта на помагащите професии или студент, в последен курс; - нагласа за работа с уязвими групи; - комуникативност; - мотивация за работа в екип.

Отговорности: - нощни смени и дневни дежурства (включително съботно-неделни), организирани по предварително договорен график; - подпомага провеждането на социалната работа с децата и жените, жертви на домашно насилие и трафик, настанени в Кризисния център - ежедневен режим; развиване на умения и навици за самостоятелно битово обслужване - здравословен живот, хигиена, поддържане на домакинство; решаване на проблеми; общуване; вземане на решения и др.; - подпомага организацията на дежурствата по смяна с подпомагащи дейности, свързани с поддържането на материалната база.

Предлагаме: - ясно регламентирани правоотношения по граждански договор; - брутно възнаграждение в зависимост от вида дежурство, както следва: *дневно дежурство - 23,00 лв. (на дежурство); *нощно дежурство - 35,00 лв. (на дежурство); *дневно дежурство по време на официален празник - 34,50 лв. (на дежурство); *нощно дежурство по време на официален празник - 52,50 лв. (на дежурство).

Необходими документи за кандидатстване: - Автобиография със снимка; - Мотивационно писмо.

Документи се приемат до 30.09.2019 г. на е-майл: mar4ela@samaritans.bg

Предлаганата позиция е подходяща за втора работа, както и за хора с нагласа за допълнителни доходи!

Срок за подаване на документи: текущ

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю!

В случай на неодобрение, се счита, че кандидатът се съгласява с предварителното условие на организацията да задържи в архива си подадените от него документи.

150 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page