top of page

Участие в изследване "НПО като първа точка за контакт в случаи на домашно насилие"


За нас от Сдружение "Самаряни" е лична мисия да предаваме опита си, да споделяме уменията си и да подкрепяме всеки човек, търсещ реализация в социалната сфера... Студенти, неформални групи или неправителствени организации, които имат необходимост от информация или от придружаване за натрупване на организационен опит винаги са били специални във фокуса ни.

Така се запознахме и с Калина... след онлайн комуникация, днес имахме и първата ни лична онлайн среща. Тя се проведе между Калина Бърнева, студентка в бакалавърската програма "Публичен и нестопански мениджмънт" в Берлинското училище по икономика и право (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin) и Университета за приложни науки в Берлин (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin) и Людмила Трифонова, координатор кризисно настаняване в Кризисен център "Самарянска къща". Повод за настоящата среща беше изследване, което Калина Бърнева провежда, на тема "НПО като първа точка за контакт в случаи на домашно насилие: сравнение на работата на организациите за подкрепа в България и Холандия". Изследването разглежда процесите, свързани със случаите на домашно насилие в България и Нидерландия, като очертава разликите между подходите, наличната помощ от държавните институции и възможните резултати от кооперации между организациите. По време на изследването си, казва Калина: "имах удоволствието да проследя работата на Вашата организация в тази област и затова бих искала да включа Вашето мнение в моето изследване, за да илюстрирам процесите в организациите, специализирани и работещи по случаи на домашно насилие в България."

И затова днес, по време на онлайн срещата, Калина слушаше, а Люси сподели опита на Сдружение "Самаряни" по теми като: През какви стъпки преминава екипа на "Самарянска къща", когато реагира на нов случай на домашно насилие, подкрепен с много примери и лични истории; какъв е опитът на организацията в работата с полицията по случаи на домашно насилие като позитиви и предизвикателства; какво бихме подобрили като организация, за да реагираме по-добре в случаите на домашно насилие и от какво се нуждае Сдружение "Самаряни" за тези промени в полза на пострадалите от насилие, които използват услугите на организацията и в полза на работещите в организацията. Калина Бърнева ще завърши своето изследване и то ще бъде създадено на три езика - български, немски и холандски. С нетърпение ще очакваме да прочетем какви са резултатите и практиките в България и Нидерландия, какви са близките подходи и по какво се различаваме..., кое можем да приемем като добра практика, за да сме още по-ефектини в подкрепата на жените и децата, пострадали от домашно насилие. Радваме се, че срещнахме Калина. Тя е онзи лъч светлина в трудното поприще, в което сме избрали да работим, който много ни вдъхновява и ни предизвикава да сме още по-непоколебими в търсене на всяка възможност за подкрепа, промяна, развитие, действие... в случаите на домашно насилие, когато хора търсят помощта ни! Срещата приключи с прекрасни думи на благодарност от страна на Калина, но всъщност ние сме благодарми на Калина, защото вече знаем има силни, млади хора, които вървят в пътя след и заедно с нас!

21 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page