Фокус група на тема "Домашното насилие и насилието, основано на пола в България"


Фокус група на тема "Домашното насилие и насилието, основано на пола в България – разпространение, регламентираност, начини на справяне“.

На 18.07.2019 г., в Централното управление на Сдружение "Самаряни", се проведе фокус група на тема "Домашното насилие и насилието, основано на пола в България – разпространение, регламентираност, начини на справяне“. Тя се реализира като част от Национално представително изследване за разпространение на домашното насилие и насилието, основано на пола, осъществявано по възложение на Министерството на труда и социалната политика, в рамките на проект „Заедно срещу насилието“. Изпълнители на проучването са "Алфа Рисърч" ООД , "Национална мрежа за децата" и Сдружение „Институт за социални дейности и практики“.

В организираната от Сдружение "Самаряни" интердисциплинарна фокус група, участваха специалисти от различни сфери с разнообразни професии - социални работници, психолози, педагогически съветници, учители, съдии, прокурори, адвокати, нотариуси, полицаи, медицински работници и т.н., с цел споделяне на професионален опит и добри практики, проблеми и възможни решения по поставената темата. В рамките на фокус групата беше събрана информация от всеки експерт за опита му във връзка със случаите, по които е работил в своята практика. Това даде възможност да бъдат чути и да бъдат взети под внимание, в обсега на изследването, гледните точки на множество различни специалисти. След обработка на събраната информация, предстои да бъде изготвен обстоен анализ, в рамките на който ще бъде обобщено какъв е опитът в различните експертни полета; с каква проблематика се срещат специалистите при работата си по случаи на осъществено домашно насилие или насилие, основано на пола; каква подкрепа се оказва на практика на пострадалите лица; както и ще бъдат формулирани базисни изводи и изведени ключови препоръки относно обсъжданата тема.

6 преглеждания

© 2017 Сдружение "Самаряни"

гр. Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" № 57

тел.: 042621083

  • Последвайте Самаряни във фейсбук
  • Последвайте Самаряни в Google+
  • Последвайте Самаряни в Instagram

Денонощна консултативна телефонна линия, за жени и деца, преживели насилие

тел.: 042641111