top of page

Част от екипа на Сдружение "Самаряни" участва в сертифициращо обучение за медиатори


Част от екипа на Кризисен център "Самарянска къща" и "Наблюдавано жилище" - Стара Загора се включиха в обучение за медиатори в гр. Варна, провеждано от Институт „Итера“ .

Обучението подготвя специалисти, които подобряват професионалните си умения в сферата на: воденето на преговори, управлението на конфликти, ефективната комуникация и разрешаването на спорове.

Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията. Курсът е изцяло съобразен с българските условия - създаден e въз основа на реалната практика от процедури по медиация и обучения по медиация в България и е изграден на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация. Акцентът на обучението е върху практическата насоченост и изграждане на дава умения.

След успешно преминаване на обучението, участниците получават удостоверение и право да се впишат в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.
59 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page