ЩЕ СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО!


България е в извънредно положение!


Тази година Международният ден на социалния работник е на 17 март и съвпада с тежък момент, в който целият свят се бори с непозната пандемия, която застрашава най-уязвимите хора. Време, в което социалните работници и подкрепящите професии търсим решения кое е правилно и кое не, за да предпазим близките си около нас и да предпазим хората, за които работим, докато самите ние сме нападнати и унизени в професията си. Въпреки това ние продължаваме! Продължаваме да настаняваме деца и семейства в криза, да се грижим за хора с увреждания, за възрастни и болни хора.

Днес трябва обединение. НИЕ трябва да действаме заедно и отговорно и да се справим заедно с това, което ни очаква!

При криза слабите общности се разпадат, а мъдрите се обединяват и противодействат! Ние ще сесправим заедно!

Призоваваме всички социални работници и всички подкрепящи професии, граждански

организации и социални услуги, да покажат какво правят, за да помагат на хората в нужда и как, мобилизирайки се, ще помогнем на българското общество да преодолее заплахата от коронавируса (COVID-19).

Нека заедно с нашата общност да направим, така че:

• Хората, за които полагаме грижи, да бъдат подкрепени възможно най-адекватно в новата ситуация;