top of page

13 години "Наблюдавано жилище" - Стара Загора


https://www.facebook.com/nadiushkata.string

.... крачка напред, стъпка нагоре!


13 години екипът на Сдружение “Самаряни”, партнира на младите хора, настанени в “Наблюдавано жилище” - гр. Стара Загора, като ги придружава в първите им стъпки към самостоятелност, подкрепя ги да успяват и да вярват в промяната, която докосва живота им, като преоткриват своите възможности, дарби, таланти и намират сили за пътя напред!


Социалната услуга “Наблюдавано жилище” оказва професионална подкрепа и консултиране на лица, на възраст от 18 до 25 години, които напускат специализирана институция или преходно жилище и им предстои да водят независим начин на живот. Услугата може да бъде насочена и към млади хора от общността, попаднали в рискова житейска ситуация и/или състояние на бедност, неподкрепени от страна на своето семейство и/или близките си.


Мисията на услугата е да се повиши социалната адаптация на тези млади хора, чрез осигуряване на адекватна подкрепа и професионална помощ за подобряване уменията им за социално включване. Основната цел на услугата е да се предоставят подходящи битови условия за самостоятелен и независим живот на младите хора, под наблюдение и с осигуряване на комплексна подкрепа на екип от професионалисти, с оглед постигане на ускорена и ефективна социална интеграция, чрез развиване на личностните ресурси, придобиване на нови умения за самостоятелен живот, изграждане и развиване на сътрудничество между младежите в нужда, местните институции и общността.


Основните директни услуги са организирани в следните две групи и направления за работа с млади хора от общността: предоставяне на услуги с настаняване в Звено за настаняване и подкрепа, и предоставяне на услуги без настаняване - в Звено за консултиране. Предоставяните услуги на младите хора включват следното: предоставяне на резидентна грижа; информиране и консултиране; застъпничество и посредничество, включително и придружаване при необходимост; обучение за развиване на умения; и др.


Наблюдаваните жилища са обособени в 2 апартамента, в жилищни блокове, намиращи се в кварталите „Железник” и „Зора”. Двата квартала са осигурени с добра инфраструктура и с много удобни транспортни връзки. Всеки от апартаментите разполага с необходимото оборудване и удобства за осигуряване на достоен живот в общността.


През последните 13 години, за периода м. април, 2010 г. - м. април, 2023 г., в услугата са били настанени общо 66 лица – 43 младежи и 23 девойки. От тях, 54 са израснали в социални институции, а 12 са били отглеждани в семейна среда.


От всички ползватели на услугата НЖ, 27 са били със завършено средно образование, 31 – със завършено основно образование, 2 – със завършено начално образование, 2 – без завършена степен на образование, 3 младежи – съответно учащи в XII клас и в XI клас – на ресурсно подпомагане и 1 девойка е с удостоверение на завършен XII клас (ЦСОП - Стара Загора).


През изтеклите 13 години, на потребителите е оказвано нужното съдействие при търсенето и намирането на подходящо работно място. Към момента на съответното им настаняване, само 17 от младежите са били трудово заети, а за споменатия по-горе период, 26 души са започнали трайно работа на трудов договор, а други 12 души са имали ангажименти по трудови правоотношения, макар и да са били непостоянни и спорадични.


Младежите са информирани и подробно запознати с възможността да кандидатстват за общинско жилище. При заявено желание от тяхна страна, им е съдействано за търсенето и намирането на подходяща квартира.

При съществуваща необходимост, им е оказвана подкрепа и за достъп до здравна помощ – извършване на профилактични прегледи, ориентиране в системата от институции, съдействие за подаване на документи за ТЕЛК, и др. Регулярно са осъществявани с тях социални и психологически консултации. Също така, ползвателите са били включвани в различни обучения, тренинги, инициативи, и др.

Към настоящият момент, в ДСП - гр. Стара Загора има подадени заявления от 2 лица с искане за настаняване в услугата, като екипът на НЖ е започнал активна работа по процедурата за фактическото настаняване на едно момче.


В навечерието на отбелязването на своята 13-та годишнина, “Наблюдавано жилище” - Стара Загора, получи истински подаръкНадя Лъчезарова Борисова, която работи и като сертифициран инструктор (Certified Functional Training Instructor) във Фитнес училище ProSkills, и като спортист набляга на спорта и балансираното хранене, започва спонтанно да организира 6 седмични предизвикателства, с цел промяна на храненето и влизане във форма, като всеки път таксата за участие бива дарявана. За кауза на 4-тото по ред, 6 седмично предизивикателство, в което се включват 85 души, Надя избра - “Наблюдавано жилище” - Стара Загора. Дарителската сума, в размер на 2690 лева, е преведена вече по дарителската сметка на Сдружение “Самаряни”. Този и подобни жестове на подкрепа от страна на дарители и доброволци дават на екипа ни още по-голяма мотивация и увереност, че всеки млад човек, който срещаме и придружаваме по пътя към успешен самостоятелен живот, започва с крачка напред, за да продължи… със стъпка нагоре!


46 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page