top of page

16 дни - 16 причини...

Всяка година, Сдружение „Самаряни“ провежда информационна кампания, в рамките на световната инициатива „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол”, която е насочена към различните форми на насилие срещу жени и деца. Тя започва на 25 ноември – Международният ден за премахването на насилието, основано на пол, и продължава до 10 декември – Международният ден за правата на човека.
Информационна кампания "16 дни на активизъм срещу домашното насилие"

Вече почти 16 години, Сдружение „Самаряни“ работи по проблема домашно насилие. Още през 2004 г. към организацията е разкрит и продължава да функционира Кризисен център “Самарянска къща”, в който се предоставя комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. От 2004 до средата на 2019 година над 700 жени и деца са преминали през Кризисния център, от които над 390 са деца.

Всяка година, Сдружение „Самаряни“ провежда информационна кампания, в рамките на световната инициатива „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол”, която е насочена към различните форми на насилие срещу жени и деца. Тя започва на 25 ноември – Международният ден за премахването на насилието, основано на пол, и продължава до 10 декември – Международният ден за правата на човека. Тази година кампанията на Сдружение „Самаряни“ ще премине под мотото „16 дни - 16 причини…“


Като част от кампанията “16 дни на активизъм” ще надникнем заедно в живота на жена, пострадала от насилие и нейните 16 опита да отговори на обществото: ”Защо не го напуснеш, защо не си тръгнеш?”.
Защо не го напуснеш, защо не си тръгнеш?

Като част от кампанията “16 дни на активизъм” ще надникнем заедно в живота на жена, пострадала от насилие и нейните 16 опита да отговори на обществото: ”Защо не го напуснеш, защо не си тръгнеш?”.През настоящата година, в рамките на кампанията, ще бъде проведена и Междуинституционална работна среща за договаряне прилагането на координационен механизъм за пострадали от насилие на територията на община Стара Загора.онсултативната телефонна линия в помощ на пострадалите от насилие - 042 64 11 11, на която от началото на годината са консултирани над 40 души, както и другите услуги в региона, които се предлагат на пострадалите от насилие - основно Кризисен център „Самарянска къща” и действащата към него „Приемната за подкрепа”.
Гореща линия в помощ на пострадали от насилие

Информационната кампания ще популяризира активно и консултативната телефонна линия в помощ на пострадалите от насилие - 042 64 11 11, на която от началото на годината са консултирани над 40 души, както и другите услуги в региона, които се предлагат на пострадалите от насилие - основно Кризисен център „Самарянска къща” и действащата към него „Приемната за подкрепа”.

14 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page