16 дни - 16 причини...

Информационна кампания "16 дни на активизъм срещу домашното насилие"

Вече почти 16 години, Сдружение „Самаряни“ работи по проблема домашно насилие. Още през 2004 г. към организацията е разкрит и продължава да функционира Кризисен център “Самарянска къща”, в който се предоставя комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. От 2004 до средата на 2019 година над 700 жени и деца са преминали през Кризисния център, от които над 390 са деца.

Всяка година, Сдружение „Самаряни“ провежда информационна кампания, в рамките на световната инициатива „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол”, която е насочена към различните форми на насилие срещу жени и деца. Тя започва на 25 ноември – Международният ден за премахването на насилието, основано на пол, и продължава до 10 декември – Международният ден за правата на човека. Тази година кампанията на Сдружение „Самаряни“ ще премине под мотото „16 дни - 16 причини…“


Защо не го напуснеш, защо не си тръгнеш?

Като част от кампанията “16 дни на активизъм” ще надникнем заедно в живота на жена, пострадала от насилие и нейните 16 опита да отговори на обществото: ”Защо не го напуснеш, защо не си тръгнеш?”.През настоящата година, в рамките на кампанията, ще бъде проведена и Междуинституционална работна среща за договаряне прилагането на координационен механизъм за пострадали от насилие на територията на община Стара Загора.Гореща линия в помощ на пострадали от насилие

Информационната кампания ще популяризира активно и консултативната телефонна линия в помощ на пострадалите от насилие - 042 64 11 11, на която от началото на годината са консултирани над 40 души, както и другите услуги в региона, които се предлагат на пострадалите от насилие - основно Кризисен център „Самарянска къща” и действащата към него „Приемната за подкрепа”.

13 преглеждания0 коментари

© 2017 Сдружение "Самаряни"

гр. Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" № 57

тел.: 042621083

  • Последвайте Самаряни във фейсбук
  • Последвайте Самаряни в Google+
  • Последвайте Самаряни в Instagram

Денонощна консултативна телефонна линия, за жени и деца, преживели насилие

тел.: 042641111