top of page

25 години помагаме на децата и техните семейства!Доброто никога не е само. То търси, увлича, проправя си път. Точно така, преди 25 години Доброто намира своя пътека тук, в Стара Загора.  Една случайна среща с дете, живеещо на улицата, подтиква група млади хора да помогнат не само на него, но и на още 22 бездомни деца. Осигуряват им хуманитарна помощ, но най-вече подкрепа, за да могат тези деца да имат дом, да посещават училище… да върнат живота си!   Доброволците, водени от вярата в Бог и максимата на Джон Уесли, че „Няма по-голяма святост от социалната“, успяват да превърнат Стара Загора в единственият град в България, в който няма трайно живеещи деца на улицата.  Това е началото на историята на Сдружение “Самаряни”!  Днес, в лицето на Ваня Иванова-Попова и Димо Димов-Лемуил  разпознаваме част от тези млади, състрадателни хора, започнали без да имат много опит, но със сърца, пълни с огромен ентусиазъм и вяра, които в продължение на 25 години и до днес продължават да носят добротворството като своя мисия, в която приобщават хора, готови да подкрепят нуждаещи се.   Мисията на Сдружение „Самаряни“ е да подкрепя деца, младежи, възрастни и семейства от уязвими групи в нашата общност, на територията на община Стара Загора, чрез осъществяване на различни дейности и предоставяне на услуги, в отклик на техни реални потребности, съдействайки за изграждането на способности за развиване на техните собствени умения за самопомощ в различни житейски ситуации и насърчавайки личното им развитие, подпомагайки процеса на тяхното включване и повишавайки или възстановявайки техни социални функции, както и осигурявайки помощ за предотвратяване на нежелани последствия в живот им.  През годините, над 260 души са били част от екипа на “Самаряни”! И днес, ние - самарянският екип, продължаваме да сме един екип от вдъхновени личности, които вярват, че всяко усилие съдейства, за да се случи част от тази желана промяна, която носи по-добро бъдеще за децата, младежите и семействата. Затова и част от нашата мисия е да вдъхновяваме местната общност, като я приканваме и увличаме в това да участва в подкрепа на постигането на трайна промяна и повишаване благосъстоянието на всеки човешки живот.  Ежедневно, в продължение на 25 години, всички ние от екипа на Сдружение „Самаряни” - ръководители, социални работници, психолози, доброволци, насочваме усилията си в подкрепа на децата и техните семейства и работим с всички сили за постигането на значими за нас, общочовешки цели, очертаващи визията на организацията, включваща следното: ➢	всяко дете да е обичано и да расте в сигурна и защитена семейна среда, в която нуждите му са удовлетворени; ➢	всеки млад човек да успее да се себереализира и да намери своето удовлетворяващо го място в общност, която го подкрепя; ➢	всяко семейство да се справи с предизвикателствата на живота и да успее да отгледа децата си с любов, полагайки необходимите грижи за тях; ➢	всяка местна общност да е чувствителна и активна в проявата на разумен толеранс и оказването на адекватна и своевременна подкрепа по отношение на различни специфични нужди на отделни лица или рискови групи хора.   Вече 25 години ние правихме всяко добро, което можехме; с всички средства, с които можехме; по всички начини, по които можехме; на всяко място, на което можехме; по всяко време, по което можехме; на всички хора, на които можехме; толкова дълго, колкото можехме… И  така ще продължим и занапред!...

Доброто никога не е само. То търси, увлича, проправя си път. Точно така, преди 25 години Доброто намира своя пътека тук, в Стара Загора.


Една случайна среща с дете, живеещо на улицата, подтиква група млади хора да помогнат не само на него, но и на още 22 бездомни деца. Осигуряват им хуманитарна помощ, но най-вече подкрепа, за да могат тези деца да имат дом, да посещават училище… да върнат живота си! 


Доброволците, водени от вярата в Бог и максимата на Джон Уесли, че „Няма по-голяма святост от социалната“, успяват да превърнат Стара Загора в единственият град в България, в който няма трайно живеещи деца на улицата.


Това е началото на историята на Сдружение “Самаряни”!


Днес, в лицето на Ваня Иванова-Попова и Димо Димов-Лемуил  разпознаваме част от тези млади, състрадателни хора, започнали без да имат много опит, но със сърца, пълни с огромен ентусиазъм и вяра, които в продължение на 25 години и до днес продължават да носят добротворството като своя мисия, в която приобщават хора, готови да подкрепят нуждаещи се.


 Мисията на Сдружение „Самаряни“ е да подкрепя деца, младежи, възрастни и семейства от уязвими групи в нашата общност, на територията на община Стара Загора, чрез осъществяване на различни дейности и предоставяне на услуги, в отклик на техни реални потребности, съдействайки за изграждането на способности за развиване на техните собствени умения за самопомощ в различни житейски ситуации и насърчавайки личното им развитие, подпомагайки процеса на тяхното включване и повишавайки или възстановявайки техни социални функции, както и осигурявайки помощ за предотвратяване на нежелани последствия в живот им.


През годините, над 260 души са били част от екипа на “Самаряни”! И днес, ние - самарянският екип, продължаваме да сме един екип от вдъхновени личности, които вярват, че всяко усилие съдейства, за да се случи част от тази желана промяна, която носи по-добро бъдеще за децата, младежите и семействата. Затова и част от нашата мисия е да вдъхновяваме местната общност, като я приканваме и увличаме в това да участва в подкрепа на постигането на трайна промяна и повишаване благосъстоянието на всеки човешки живот.


Ежедневно, в продължение на 25 години, всички ние от екипа на Сдружение „Самаряни” - ръководители, социални работници, психолози, доброволци, насочваме усилията си в подкрепа на децата и техните семейства и работим с всички сили за постигането на значими за нас, общочовешки цели, очертаващи визията на организацията, включваща следното:

всяко дете да е обичано и да расте в сигурна и защитена семейна среда, в която нуждите му са удовлетворени;

➢ всеки млад човек да успее да се себереализира и да намери своето удовлетворяващо го място в общност, която го подкрепя;

➢ всяко семейство да се справи с предизвикателствата на живота и да успее да отгледа децата си с любов, полагайки необходимите грижи за тях;

➢ всяка местна общност да е чувствителна и активна в проявата на разумен толеранс и оказването на адекватна и своевременна подкрепа по отношение на различни специфични нужди на отделни лица или рискови групи хора.


Вече 25 години ние правихме всяко добро, което можехме;

с всички средства, с които можехме;

по всички начини, по които можехме;

на всяко място, на което можехме;

по всяко време, по което можехме;

на всички хора, на които можехме;

толкова дълго, колкото можехме…

И  така ще продължим и занапред!...32 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page