top of page

365 дни - Любовта не бива да боли!

информационна кампания на Сдружение “Самаряни” в рамките на „16 дни на активизъм срещу домашното насилие”

Всяка година, Сдружение “Самаряни” провежда информационна кампания, в рамките на световната инициатива „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол”, която е насочена към различните форми на насилие срещу жени. Тя започва на 25 ноември – Международният ден за премахването на насилието, основано на пол, и продължава до 10 декември – Международният ден за правата на човека. В рамките на тази кампания и през настоящата година предстои отново да акцентираме върху една обществено значима тема - тази за Домашното насилие. Знаем, че един от начините хората да се информират по трудни или деликатни теми е “от уста на уста”... Сега ще заложим отново на него - на този стар, изпитан метод, наситен с индивидуалност, създаващ близост и доверие, и заедно с това, изискващ смелост и решимост… В тази връзка, отправяме и поредното предизвикателство - да успеем да надскочим себе си! Затова, бихме искали да направим нещо, с което да провокираме лавинообразна инициативност “от човек на човек, от ръка на ръка”, с надеждата така да достигнем и ангажираме колкото можем повече хора да бъдат активни и информирани по темата, не само през настоящите 16 дни на активизъм, но всеки един ден от 365-те дни в годината с посланието, че “Любовта не бива да боли!”. Да провокираме себе си и околните - всеки от нас да се възприеме като отговорен, за да прекрати мълчанието и да потърси помощ, да спре да търпи, толерира или крие насилието, да откаже да стои в заблуда и да престане да вярва в митове, да не се срамува от чувствата си, да се осмели да поеме отговорност за своите реакции в ситуации на насилие…    Избрахме 16 жени от Стара Загора, които са разпознаваеми като жени, ползващи се с обществено доверие и имащи гражданско влияние. Всяка една от тях ще получи от Сдружение “Самаряни” специална розова кутия с малки подаръчета, които се надяваме, да я накарат да се почувства специална, не само защото ще бъде наш специален посланик. Кутията носи в себе си и послание с предизвикателство - всяка жена, от своя страна, да приготви нова кутия, която да реши на кого да подари, така че посланието и информацията за справяне с домашното насилие да преминат от ръка на ръка и да достигнат до много жени за следващите 365 дни. Вярваме, че “розовата кутия” може по неочакван начин да донесе отговор на поредната, страдаща от домашно насилие жена! Надяваме се тази кутия да постави въпроси и да предизвика размисли, да развълнува попадналите в такава ситуация или станалите нейни свидетели, да ги окуражи да се осмелят да отхвърлят страха и безнадеждността, да направят крачка на доверие и да потърсят подкрепа за един различен и възможен живот - живот без насилие... Информацията, която ще носи всяка “розова кутия” е свързана с възможността да бъде потърсена помощ на 24-часовата консултативна телефонна линия - 042-64-11-11 за жени и деца, пострадали от насилие, както и други възможни начини, по които пострадалите от насилие могат да потърсят помощ, за да им бъде оказана адекватна закрила и подкрепа.  * * * Близо 18 години, Сдружение „Самаряни“ работи по проблема домашно насилие, като предоставя безплатна подкрепа на пострадалите от насилие в Кризисен център “Самарянска къща”, към който функционират звената: “Кризисно настаняване”, “Приемна за подкрепа”, “Консултативни линии“ и “Терапевтични и корекционни програми”. Кризисен център “Самарянска къща” е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. През 2021 г., в Кризисен център "Самарянска къща", поради домашно насилие са настанени и са получили психо-социална, юридическа и друга професионална помощ и подкрепа общо 39 лица - 17 жени и 22 деца. Към настоящия момент в "Самарянска къща" са настанени 11 лица - 4 жени и 7 деца. В Сдружение “Самаряни” полагаме големи усилия да работим чрез индивидуален подход с всяка жена и дете, като търсим възможности за осигуряване на най-добрите условия за подкрепа. Затова ни помагат доброволци и дарители, които привличаме чрез каузите ни - „Детството не бива да боли!“, “Любовта не бива да боли!”, и дарителски, финансов фонд “ЗАЩИТА на жени, пострадали от насилие”. Най-новата кауза на екипа ни е каузата “Да създадем заедно защитен кът за детски игри!”, търсещ дарителство чрез DMS 17777 IGRA и Платформата.бг на Фондация “Бикоуз” - в помощ на благотворителността, за ремонт на детски кът - едно красиво място за игра на децата в Кризисен център “Самарянска къща”, с нови люлки, няколко нови играчки, красива дървена къщичка, мека зелена трева и красива, пъстра оградка...  Продължаваме напред, вярваме и приобщаваме съмишленици, с които заедно полагаме усилия, за да съдействаме на все повече хора, които търпят домашно насилие или са свидетели на такова, да направят своя информиран избор, че “Любовта не бива да боли!”, нито за миг от всичките 365 годишни дни!

Всяка година, Сдружение “Самаряни” провежда информационна кампания, в рамките на световната инициатива „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол”, която е насочена към различните форми на насилие срещу жени. Тя започва на 25 ноември – Международният ден за премахването на насилието, основано на пол, и продължава до 10 декември – Международният ден за правата на човека.

В рамките на тази кампания и през настоящата година предстои отново да акцентираме върху една обществено значима тема - тази за Домашното насилие.


Знаем, че един от начините хората да се информират по трудни или деликатни теми е “от уста на уста”... Сега ще заложим отново на него - на този стар, изпитан метод, наситен с индивидуалност, създаващ близост и доверие, и заедно с това, изискващ смелост и решимост…

В тази връзка, отправяме и поредното предизвикателство - да успеем да надскочим себе си! Затова, бихме искали да направим нещо, с което да провокираме лавинообразна инициативност “от човек на човек, от ръка на ръка”, с надеждата така да достигнем и ангажираме колкото можем повече хора да бъдат активни и информирани по темата, не само през настоящите 16 дни на активизъм, но всеки един ден от 365-те дни в годината с посланието, че “Любовта не бива да боли!”. Да провокираме себе си и околните - всеки от нас да се възприеме като отговорен, за да прекрати мълчанието и да потърси помощ, да спре да търпи, толерира или крие насилието, да откаже да стои в заблуда и да престане да вярва в митове, да не се срамува от чувствата си, да се осмели да поеме отговорност за своите реакции в ситуации на насилие…

Избрахме 16 жени от Стара Загора, които са разпознаваеми като жени, ползващи се с обществено доверие и имащи гражданско влияние. Всяка една от тях ще получи от Сдружение “Самаряни” специална розова кутия с малки подаръчета, които се надяваме, да я накарат да се почувства специална, не само защото ще бъде наш специален посланик. Кутията носи в себе си и послание с предизвикателство - всяка жена, от своя страна, да приготви нова кутия, която да реши на кого да подари, така че посланието и информацията за справяне с домашното насилие да преминат от ръка на ръка и да достигнат до много жени за следващите 365 дни. Вярваме, че “розовата кутия” може по неочакван начин да донесе отговор на поредната, страдаща от домашно насилие жена! Надяваме се тази кутия да постави въпроси и да предизвика размисли, да развълнува попадналите в такава ситуация или станалите нейни свидетели, да ги окуражи да се осмелят да отхвърлят страха и безнадеждността, да направят крачка на доверие и да потърсят подкрепа за един различен и възможен живот - живот без насилие...


Информацията, която ще носи всяка “розова кутия” е свързана с възможността да бъде потърсена помощ на 24-часовата консултативна телефонна линия - 042-64-11-11 за жени и деца, пострадали от насилие, както и други възможни начини, по които пострадалите от насилие могат да потърсят помощ, за да им бъде оказана адекватна закрила и подкрепа.


* * *

Близо 18 години, Сдружение „Самаряни“ работи по проблема домашно насилие, като предоставя безплатна подкрепа на пострадалите от насилие в Кризисен център “Самарянска къща”, към който функционират звената: “Кризисно настаняване”, “Приемна за подкрепа”, “Консултативни линии“ и “Терапевтични и корекционни програми”.

Кризисен център “Самарянска къща” е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ.


През 2021 г., в Кризисен център "Самарянска къща", поради домашно насилие са настанени и са получили психо-социална, юридическа и друга професионална помощ и подкрепа общо 40 лица - 18 жени и 22 деца. Към настоящия момент в "Самарянска къща" са настанени 12 лица - 5 жени и 7 деца.


В Сдружение “Самаряни” полагаме големи усилия да работим чрез индивидуален подход с всяка жена и дете, като търсим възможности за осигуряване на най-добрите условия за подкрепа. Затова ни помагат доброволци и дарители, които привличаме чрез каузите ни - „Детството не бива да боли!“, “Любовта не бива да боли!”, и дарителски, финансов фонд “ЗАЩИТА на жени, пострадали от насилие”.


Най-новата кауза на екипа ни е каузата “Да създадем заедно защитен кът за детски игри!”, търсещ дарителство чрез DMS 17777 IGRA и Платформата.бг на Фондация “Бикоуз” - в помощ на благотворителността, за ремонт на детски кът - едно красиво място за игра на децата в Кризисен център “Самарянска къща”, с нови люлки, няколко нови играчки, красива дървена къщичка, мека зелена трева и красива, пъстра оградка...


Продължаваме напред, вярваме и приобщаваме съмишленици, с които заедно полагаме усилия, за да съдействаме на все повече хора, които търпят домашно насилие или са свидетели на такова, да направят своя информиран избор, че “Любовта не бива да боли!”, нито за миг от всичките 365 годишни дни!
133 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page