Проекти

Партньорство за ефективни и достъпни услуги по превенция на институционализацията на деца

Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца в областите Търговище и Стара Загора чрез повишаване ефективността на предоставяне на услуги по превенция на настаняването на деца в специализирани институции. Проектът ще допринесе и за постигане на основните цели на ТФ ФРУГО, като повиши капацитета на участващите в проекта НПО за предоставяне на качествени социални услуги и укрепи възможностите им да работят в мрежа и общуват с гражданите с оглед мобилизиране на обществена подкрепа.

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Доброволно за кауза

Битуват остарели нагласи сред местната общност като цяло, че организациите, работещи в общността не добринасят особено за нейното развитие със своите проекти и програми. Това пречи на въвличането на по-голям брой доброволци и съмишленици към каузите на неправителствените организации. Именно в тази връзка, екипът на организацията започна преди година и половина процес на обсъждане на възможностите за привличане на повече симпатизанти и доброволци към каузите на организацията в основни ключови направления като деца и жени от рискови групи, кръводаряване, добротворчество.

Кризисен център за подкрепа на лица, жертви на домашно насилие

Основната цел на услугата Кризисен център е да се подкрепи процеса на възстановяване на деца и жени, жертви на насилие, като им се предостави закрила и професионална помощ.

Подкрепа за деца и жени, жервти на насилие

Основната цел на проектната идея е да се предостави закрила и професионална помощ  за възстановяване на деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие, останали без подслон, доходи и емоционална и/или материална подкрепа от близки хора.

Подпомагане дейността на Кризисен център "Самарянска къща"

Основната цел на проектната идея е да се предостави закрила и професионална помощ  за възстановяване на деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие или трафик, останали без подслон, доходи и емоционална и/или материална подкрепа от близки хора.

Граждани срещу домашното насилие

Целта на проекта е да се работи за подобряване на сътрудничеството между националните и местните власти и гражданите на територията на регион Стара Загора по проблема домашно насилие, сексуална злоупотреба и трафик на хора, чрез осигуряване на повече информация в публичното пространство.

Кризисен център "Самарянска къща" в подкрепа на деца и жени, жертви на насилие

Основната цел на проекта е да се предостави закрила и професионална помощ  за възстановяване на деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие или трафик, останали без подслон, доходи и емоционална и/или материална подкрепа от близки хора.