Дом и семейство

Програмата "Дом и семейство" възникна през 1999 г. като допълнителна и надграждаща организирана подкрепа за деца, лишени от родителски грижи, на територията на общината. Нейната основна цел е да създаде и предостави условия за краткосрочна закрила на деца в кризисна ситуация. Програмата е финансирана основно от американската фондация "Деца на света". Целево финансиране са предоставили и американската организация "Интернационални екипи" и "Филип Морис Сървисиз България" ЕООД. По програмата са реализирани два проекта.

През януари 2004 г. програмата е преобразувана в "Закрила и подкрепа на жертви на насилие", в резултат на анализа от проведената от организацията оценка на потребностите в общността, който показа необходимостта от разширяване на планираните целеви групи и услуги.

Продължителност: 
Май, 1999 - Декември, 2003
Програмата включва изпълнението на следните проекти: 
  1. Кризисен център "Самарянска къща"
  2. Успех без зависимости