Индивидуално подпомагане

Тази програма е създадена, за да подпомогне личното развитие на деца в риск, чрез предоставяне на възможности за участие в интегриращи дейности. Тя е финансирана от американските организации "Интернационални екипи" и "Македониан Аутрич".

Продължителност: 
Февруари, 2000 - Март, 2005
Програмата включва изпълнението на следните проекти: 
  1. Протегнати ръце
  2. Подкрепа за развитие