Институционално укрепване

Тази програма е помощна и има за цел да насърчи институционалното развитие и укрепване на сдружението чрез подобряване на условията на работа, повишаване капацитета на персонала и професионализиране на основния управленски екип. Изпълненият проект в нейните рамки имаше изключително важно значение за старта на организацията.

Продължителност: 
Декември, 1998 - Декември, 2002
Програмата включва изпълнението на следните проекти: 
  1. Повишаване на капацитета и ефективността на управление