Образователни мостове

Тази програма възникна в края на 2001 г. поради нарастващия брой на деца, изоставащи или отпадащи от обучението си в училище, на територията на общината. Нейната основна цел е да се създадат условия за равни възможности за развитие на деца в предучилищна и училищна възраст от високорискови общности, които имат затруднения в адаптацията си към училището, на територията на община Стара Загора.

Продължителност: 
Ноември, 2001 - Декември, 2011