Обучение и укрепване на организации

Тази програма е създадена, за да подкрепя организации, които имат нужда от организационно консултиране във връзка с осъществяването на граждански инициативи или проекти. В нейните рамки се организират и провеждат обучения и се осъществява организационна подкрепа на колеги от новосъздадени неправителствени организации, както и на неформални групи, обединени за някаква кауза.

По програмата е реализиран един проект на колегите от сдружение "Свободен да избираш", гр. Стара Загора, които ползваха методическа и административна помощ от специалисти от сдружение "Самаряни". Проектът беше финансиран от сдружение "Център за независим живот", гр. София

Продължителност: 
Юни, 2002 - Декември, 2011
Програмата включва изпълнението на следните проекти: 
  1. Достъпността - стъпка към интеграцията