Програми стартирали през 2002 г.

Дейността на организацията е структурирана на програмен принцип. Към всяка една програма през годините са разработвани проекти, осъществяването на повечето от които е било възможно благодарение на финансирането им от различни източници. За реализирането на програмите за период от 12 години организацията има осъществени 53 проекта.

Обучение и укрепване на организации

Тази програма е създадена, за да подкрепя организации, които имат нужда от организационно консултиране във връзка с осъществяването на граждански инициативи или проекти.