Програми стартирали през 2003 г.

Дейността на организацията е структурирана на програмен принцип. Към всяка една програма през годините са разработвани проекти, осъществяването на повечето от които е било възможно благодарение на финансирането им от различни източници. За реализирането на програмите за период от 12 години организацията има осъществени 53 проекта.

Социално предприятие

По тази програма е изградено социалното предприятие на Сдружение “Самаряни” за производство и търговия с пчелни продукти и пчеларски инвентар с цел да се развият икономическите възможности и умения на организацията за генериране на приходи от производство и търговия с пчелен мед, други пчелни продукти и пчеларски инвентар, за да се обезпечат социалните услуги, които предоставя организацията на деца, младежи и семейства в неравнопоставено положение.