Проекти стартирали през 1998 г.

Дневен център "Самаряни", гр. Стара Загора

Предмет на проекта е създаване на Дневен център за образователна и социална подкрепа за деца и младежи от улицата в гр. Стара Загора. Включва дейностите: работа на улицата; самоподготовка за училище; културни и спортни дейности; изхранване; фамилна работа; юридическа и медицинска помощ; обучения и консултанска помощ.

Ежедневен хляб

Предмет на проекта е предоставяне на хуманитарна помощ на деца и младежи от улицата в гр. Стара Загора. Включва дейностите: работа на улицата; изхранване на 20 деца и младежи от улицата; предоставяне на дрехи и обувки.