Проекти стартирали през 1999 г.

Повишаване на капацитета и ефективността на управление

Целта на проекта е да подпомогне институционалното укрепване на сдружението чрез подобряване на условията на работа, повишаване капацитета на работещия екип. Този проект направи възможно служителите на организацията, които работят по различните програми и проекти, да повишат своите знания и умения по специфични направления от дейността на "Самаряни".

Кризисен център "Самарянска къща"

Предмет на проекта е кризисно настаняване в границите от 1 до 6 седмици на деца над 14 години и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие, останали без подслон, доходи и емоционална и/или материална подкрепа от близки хора в община Стара Загора.

От улицата - на училище

Предмет на проекта е оказване на образователна подкрепа на 15 деца в риск от попадане на улицата, между 6 и 16 години, не посещаващи училище в гр. Стара Загора. В резултат на проекта след неговото приключване 15 деца от улицата започнаха училище.