Проекти стартирали през 2001 г.

Укрепване на общественото влияние и упражняване на публичен контрол върху процеса на вземане на решения

Предмет на проекта е провеждане на застъпническа кампания за учредяване на "Обществен съвет за социални дейности и закрила на детето" в гр. Стара Загора.

Дневен център "Добротолюбие", гр. Сливен

Предмет на проекта е създаване на Дневен център за образователна и социална подкрепа на деца от улицата в гр. Сливен.