Проекти стартирали през 2004 г.

Инициатива "Заедно с нашите деца"

Основната цел е да се осигури необходимата информираност и подкрепа на родители и близки на хора с проблемна употреба и/или зависимост от наркотични вещества от регион Стара Загора. "Заедно с нашите деца" е изцяло доброволна инициатива на специалисти по зависимости, от една страна, и на екип от Сдружение "Самаряни", от друга страна.

Насърчаване на диалога между здравните институции и бъдещите майки в община Стара Загора

Целта на проекта е да се изгради модел на ефективно сътрудничество в Община Стара Загора между институциите в системата на здравеопазването, имащи отношение към проблемите на бременните жени, както и да се насърчи гражданската активност на бъдещите майки, чрез овластяването им в процеса на вземане на решения по проблеми, касаещи бременността, раждането и следродилния период.

Намаляване на рисковото поведение сред проституиращи млади хора

Целта на проекта е да се намалят рисковото сексуално поведение и инжекционни практики сред комерсиалните сексуални работници на територията на община Стара Загора - България.

Проектът се изпълнява по Компонент 6 на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" на Министерство на здравеопазването.