Проекти стартирали през 2010 г.

Кризисен център за подкрепа на лица, жертви на домашно насилие

Основната цел на услугата Кризисен център е да се подкрепи процеса на възстановяване на деца и жени, жертви на насилие, като им се предостави закрила и професионална помощ.

Подкрепа за деца и жени, жервти на насилие

Основната цел на проектната идея е да се предостави закрила и професионална помощ  за възстановяване на деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие, останали без подслон, доходи и емоционална и/или материална подкрепа от близки хора.

Подпомагане дейността на Кризисен център "Самарянска къща"

Основната цел на проектната идея е да се предостави закрила и професионална помощ  за възстановяване на деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие или трафик, останали без подслон, доходи и емоционална и/или материална подкрепа от близки хора.

Граждани срещу домашното насилие

Целта на проекта е да се работи за подобряване на сътрудничеството между националните и местните власти и гражданите на територията на регион Стара Загора по проблема домашно насилие, сексуална злоупотреба и трафик на хора, чрез осигуряване на повече информация в публичното пространство.

Кризисен център "Самарянска къща" в подкрепа на деца и жени, жертви на насилие

Основната цел на проекта е да се предостави закрила и професионална помощ  за възстановяване на деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие или трафик, останали без подслон, доходи и емоционална и/или материална подкрепа от близки хора.

Развитие на модела на Областен център по приемна грижа

Главната цел на проекта е да се намали броя на децата, настанени в специализирани институции в област Стара Загора, България, като се създадат условия за развитие и предоставяне на социалната услуга приемна грижа на областно ниво.