Проекти стартирали през 2014 г.

Доброволно за кауза

Битуват остарели нагласи сред местната общност като цяло, че организациите, работещи в общността не добринасят особено за нейното развитие със своите проекти и програми. Това пречи на въвличането на по-голям брой доброволци и съмишленици към каузите на неправителствените организации. Именно в тази връзка, екипът на организацията започна преди година и половина процес на обсъждане на възможностите за привличане на повече симпатизанти и доброволци към каузите на организацията в основни ключови направления като деца и жени от рискови групи, кръводаряване, добротворчество.