Обучение и методическа подкрепа на доброволците

Всички доброволци получават подходящо обучение и запознаване с услугата, в чиято дейност ще се включат. Доброволците биват подкрепяни методически и психологически от ментора и координатора на СДС през целия период на участието им в услугите.