Оценяване на нуждите от доброволческо участие в отделните услуги

Нуждите от доброволци в Сдружение „Самаряни” се идентифицират от екипите по услуги и се обсъждат с екипа на Самарянската Доброволческа Служба периодично. Доброволци се насочват към услугата съобразно конкретните нужди и заявки от екипите.