Набиране на доброволци

Кандидат-доброволците се набират чрез провеждане на информационни срещи, публикуване на статии в местната преса, съвместна работа с партньори, индивидуални разговори и контакти и др.