Система за повишаване на мотивацията и подкрепа на доброволците

За повишаване на мотивацията и задържане на доброволците могат да бъдат използвани следните методи:

1.   Признаване на приноса на доброволеца – изказване на благодарност към него за отделеното време и грижа, награди, сертификати

2.   Покана за участие в събития, чествания, и мероприятия на организацията.

3.   Периодично изпращане на доброволеца и семейството му на благодарствени писма или картички за празници.

4.   Организиране на ежегоден празник на доброволците

5.   Изпращане на благодарствени писма до работодателя на доброволеца.

6.   Препоръчително писмо до бъдещи работодатели или учебни заведения.

7.   Информиране на доброволците за положителните впечатления на клиентите и персонала за доброволческата им дейност.

8.   Осигуряване на обучение според нуждите на доброволеца. 

9.   Извършване на периодични разговори с доброволците – от социалните работници или ръководителите екипи.